– 27.2.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Javni razpis za mlade prevzemnike; Simon Seči

– 7.10.2021, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 3. Javni razpis za majhne kmetije; Simon Seči

– 25.5.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Odškodninski zahtevki; Mirjana Lipaj

– 12.5.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Zbirne vloge in mladi prevzemniki; Simon Seči

– 10.3.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Zbirne vloge; Alojz Štuhec

– 6.1.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Subvencije in analiza tal; Mirjana Lipaj

– 10.9.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 15. JR podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjene prilagoditvam na podnebne spremembe in izboljšanje okolja

– 9.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 15. JR podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjene prilagoditvam na podnebne spremembe in izboljšanje okolja 1.del.

– 9.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 15. JR podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjene prilagoditvam na podnebne spremembe in izboljšanje okolja 2.del.

– 5.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Simon Seči, 1.del

5.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Simon Seči, 2.del

– 5.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Simon Seči, 3.del

– 15.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 1. JR za poukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; Simon Seči,  1.del

– 15.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 1. JR za poukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; Simon Seči,  2.del

– 15.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 1. JR za poukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; Simon Seči,  3.del

– 10.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Izpad dohodka v prireji drobnice, Simon Seči, 1.del

– 10.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Izpad dohodka v prireji govejega mesa, Simon Seči, 2.del

– 3.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Marjana Sovič, 1. del

– 3.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Marjana Sovič, 2. del

– 13.4.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Aktualne informacije na področju PRP; Simon Seči

– 27.2.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Predstavitev 6. JR podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete; Simon Seči

– 6.2.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Vodenje knjigovodstva FADN; Robert Jelen

2019

– 19.12.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Predstavitev 2. JR podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij; Simon Seči

– 18.12.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Predstavitev 2. JR podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 1. del; Simon Seči 

– 18.12.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Predstavitev 2. JR podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 2. del; Simon Seči 

– 16.10.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: JR za mlade prevzemnike podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019, 1.del; Simon Seči

– 16.10.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: JR za mlade prevzemnike podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019, 2.del; Simon Seči

– 16.10.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: JR za mlade prevzemnike podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019, 3.del; Simon Seči

– 3.10.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: JR za mlade prevzemnike, podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete; Simon Seči

– 21.8.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Postopki po sprejemu odločbe za JR Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018, 1.del; Simon Seči

– 21.8.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Postopki po sprejemu odločbe za JR Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018, 2.del; Simon Seči

– 20.6.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 11. JR podukrep 4.1, 5. JR podukrep 4.2; Simon Seči

– 20.2.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 10. JR podukrep 4.1, 11. JR podukrep 4.1,5. JR podukrep 4.2; Simon Seči

17.1.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 10. JR za podukrep 4.1, Slavko Petovar