NOVICA: Na prvem javnem razpisu za mlade kmete v novem programskem obdobju več kot 12 milijonov evrov, 21.8.2023

NOVICE: Upravičencem iz prizadetih območij glede izpolnjevanja obveznosti iz odločb o pravici do sredstev, 16.8.2023

Predstavitev javnega razpisa za Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, 4.7.2023

Objavljen: 28. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 17.5.2023

Objavljen: 27. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, 8.5.2023

2021

Agencija nadaljuje z izdajo odločb 7. razpisa za pomoč mladim kmetom za leto 2021

10 milijonov evrov za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, 12.10.2021

Pravočasno pridobite dovoljenja za izgradnjo namakalnih sistemov, 22.4.2021

Korona virus in pravica do bolniške za kmečke zavarovance, 7.1.2021

Podaljšanje protikorona ukrepov, 6.1.2021

Rok za oddajo Vloge za olajšave za investiranje v osnovna sredstva je 5. februar 2021

Kako uveljavljati nove pravice glede kmečkih pokojnin, 6.1.2021

Podaljšanje nekaterih oblik pomoči Vlade RS v času epidemije, 5.1.2021

2020

Finančna pomoč rejcem prašičev, 20.11.2020

Na dveh javnih razpisih več kot 13 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva, 30.10.2020

Dodatne omejitve gibanja zaradi epidemije, 28.10.2020

Kdo in kako lahko pridobi izredni temeljni dohodek, 27.10.2020

Delna povrnitev dohodka v času karantene, 27.10.2020

Finančna pomoč zaradi okužbe s COVID-19, 27.10.2020

Podaljšanje roka prijave na 14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 do 18. novembra

Uveljavljanje finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 (de minimis)

Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, 25.08.2020

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020, 29.7.2020

6. Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020, 29.7.2020

14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali, 20.7.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov, 6.7.2020

Ministrstvo vabi kmetije k sodelovanju na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov, 2.7.2020

Agencija je izdala odločbe o pravici do sredstev za 2. javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 2.7.2020

Agencija je danes poslala predtiskane obrazce “Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19”, 23.6.2020

Trije javni razpisi za čebelarje v skupni vrednosti skoraj 400.000 evrov, 22.6.2020

Agencija je začela z izdajo odločb mladim kmetom, ki so kandidirali na 6. javnem razpisu za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020, 19.6.2020

Kmečki zavarovanci junija še ne bodo prejeli položnic,” razlaga Urška Ahlin Ganziti s pravnega sektorja na KGZS, 17.6.2020

Agencija je začela z izdajo odločb za izplačilo finančne pomoči zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa in proizvodnji vina zaradi epidemije Covid-19, 17.6.2020

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19, 2.6.2020

Javna razpisa za nadomestilo škode zaradi požara ali strele ter za pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo, 2.6.2020

Okvirni terminski načrt objav javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2020, 22.5.2020

Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19, 22.5.2020

Ukrepi tretjega zakonskega paketa SARS-COV-2 v kmetijstvu, 22.5.2020

Spletni seminar o trženju kmetijskih pridelkov, 22.5.2020

Predlog tretjega zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, 21.5.2020

Procesni in materialni roki v upravnih zadevah ostajajo prekinjeni, 19.5.2020

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi COVID-19, 18.5.2020

Podaljšan rok za vložitev izjave oprostitve plačila prispevkov, 15.5.2020

Izteka se rok za oddajo zahtevkov za pridobitev finančne pomoči zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi COVID-19, 15.5.2020

Ukrepi za kmetijstvo – sektorska pomoč, 7.5.2020

Ukrepi, ki jih lahko uveljavljajo kmetje, 7.5.2020

Odlog plačila obveznosti možen tudi za sklenjene posojilne pogodbe z Ribniškim skladom, 6.5.2020

Finančno nadomestilo nosilcem DDK zaradi epidemije COVID – 19, 6.5.2020

Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij, 6.5.2020

Koriščenje sektorske pomoči kljub temeljnemu dohodku, 5.5.2020

Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april 2020

Finančna pomoč za nadomestilo zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19, 4.5.2020

Rok za oprostitev plačila prispevkov marec/april se izteka, 28.4.2020

Finančna pomoč za kmete s potrjeno okužbo z virusom COVID-19, 23.4.2020

Ministrstvo prisluhne pobudam za reševanje sektorja preskrbe s hrano – na zahteve, ki so v nasprotju s predpisi, ne more pristati, 20.4.2020

Pogosta vprašanja in odgovori v času epidemije COVID-19 s področja kmetijstva, 20.4.2020

Agencija je začela z izdajo odločb mladim kmetom, ki so kandidirali na 5. javnem razpisu za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019, 20.4.2020

Priprava PRP zahtevkov v času epidemije, 19.4.2020

Kmečki zavarovanci za mesec marec, april in maj ne bodo prejeli položnic oziroma SMS sporočil, 17.4.2020

Uveljavljanje odpisa prispevkov za socialna zavarovanja in temeljnega dohodka, 10.4.2020

Obvestilo – Javni razpis za mlade kmete, 20.3.2020