Vabilo za webinar AGRO FI MIKRO 23.11.2023

Predstavitev javnega razpisa za Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, 4.7.2023

Predstavitev 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti» 15.10.2021

Delavnica Alternative izboljšanja dohodka kmetijskih gospodarstev in krepitev verig vrednosti 10.9.2021

Predstavitev 18. in 19. javnega razpisa za podukrep 4.1 »Naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjena prilagoditvi na podnebne spremembe« 27.8.2021

Predstavitev 7. Javnega razpisa za podukrep 6.1 “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021”, 22.4.2021

Postopki in obveznosti po prejemu odločbe na JR 6.1 (Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019 in 2020) 11.12.2020

Spletna delavnica Priprava zahtevka za izplačilo 2. obroka sredstev za mlade prevzemnike 4.12.2020

Vabilo na predstavitev 17. javnega razpisa za podukrep 4.1 »PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020« 30.11.2020

Predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1 »PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020« 27.11.2020

Predstavitev aktualnih javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020

Predstavitve gozdarskih razpisov 2020

Predstavitev 6. Javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020; 27.2.2020

Prihajajoči gozdarski razpisi 2020; 17.1.2020

Predstavitev 2. JR za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 20.12.2019

Predstavitev 2. JR za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 19.12.2019

Srečanje mladih prevzemnikov 19.11.2019

Delavnica za mlade prevzemnike iz leta 2016 in iz leta 2015, ki so v letu 2018 zaprosili za podaljšanje obveznosti in katerim v letu 2019 poteče obveznost iz tega JR; 21.11.2019

Delavnica za ustanavljanje skupin in organizacij pridelovalcev na Ptuju 24.9.2019

Predstavitev 5. JR za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019 24.10.2019