Alojz TOPOLOVEC , inž. agr., koordinator za ekološko kmetovanje

02 569 81 36; 031 703 640

alojz.topolovec@gov.si

SPECIALISTI

Metka BARBARIČ , univ. dipl. inž. kmet., poljedelstvo

02/539 14 17; 031 703 601

metka.barbaric@gov.si

Zita FLISAR NOVAK , univ. dipl. inž. agr., VVO, podnebne spremembe

02/539 14 20; 031 703 602

zita.flisar-novak@gov.si

dr. Stanko KAPUN, univ. dipl. inž. kmet., travništvo

02/539 14 37; 031 703 603

stanko.kapun@gov.si

Ernest NOVAK , univ. dipl. inž. agr., vinogradništvo

02/539 14 35; 031 703 607

ernest.novak@gov.si

Miran TORIČ , univ. dipl. inž. agr., sadjarstvo

02/539 14 35; 031 703 608

miran.toric@gov.si

Janez LEBAR, univ. dipl. inž. zoot., govedoreja in drobnica

02/539 14 31; 031 703 604

janez.lebar@gov.si

mag. Sašo SEVER , univ. dipl. inž. zoot., prašičereja

02/539 14 18; 031 703 609

saso.sever@gov.si

Breda VIČAR, univ.dipl.inž.kmet., zelenjadarstvo

02/539 14 22; 041 549 257

breda.vicar@gov.si