Alojz TOPOLOVEC , inž. agr., koordinator za ekološko kmetovanje

02 569 81 36; 031 703 640

alojz.topolovec@kgzs-ms.si

SPECIALISTI

Metka BARBARIČ , univ. dipl. inž. kmet., poljedelstvo

02/539 14 17; 031 703 601

metka.barbaric@kgzs-ms.si

Sandi PLOHL, univ. dipl. ing. agr., VVO, podnebne spremembe

02/539 14 20; 031 868 674

sandi.plohl@kgzs-ms.si

Karel HARI, univ. dipl. inž. kmet., travništvo

02/556 91 15; 031 703 621

karel.hari@kgzs-ms.si

Miran TORIČ , univ. dipl. inž. agr., sadjarstvo

02/539 14 35; 031 703 608

miran.toric@kgzs-ms.si

Janez LEBAR, univ. dipl. inž. zoot., govedoreja in drobnica

02/539 14 31; 031 703 604

janez.lebar@kgzs-ms.si

mag. Sašo SEVER , univ. dipl. inž. zoot., prašičereja

02/539 14 18; 031 703 609

saso.sever@kgzs-ms.si

Breda VIČAR, univ.dipl.inž.kmet., zelenjadarstvo

02/539 14 22; 041 549 257

breda.vicar@kgzs-ms.si