Janez LEBAR, univ. dipl. inž. zoot., specialist za govedorejo in drobnico 02/539 14 31; 031 703 604 janez.lebar@kgzs-ms.si
Karmen JERIČ, univ. dipl. inž. zoot., specialistka za govedorejo 02/539 14 31; karmen.jeric@kgzs-ms.si