– 27.7.2022, Radio Maxi, Finančna pomoč in kmečka pokojnina; Marjana Sovič

– 13.7.2022, Radio Maxi, Izravnalna pomoč za mleko; Marjana Sovič

– 29.6.2022, Radio Maxi, Aktualno o mladem kmetu; Simon Seči

– 18.5.2022, Radio Maxi, Aktualni javni razpisi; Mirjana Lipaj

– 2.2.2022, Radio Maxi, Aktualni javni razpisi; Mirjana Lipaj

– 19.01.2022, Radio Maxi, Aktualni javni razpisi; Simon Seči

– 13.01.2022, Radio Murski val; Vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine; Andreja Horvat

– 5.01.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualni nasveti v kmetijstvu; Marjana Sovič

– 20.10.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Novost pri razpisu dobrot Slovenskih kmetij; Frančka Lebarič

– 7.10.2021, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 3. Javni razpis za majhne kmetije; Simon Seči

– 5.10.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Aktualni javni razpisi; Simon Seči

– 3.2.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Aktualna obvestila s področja PRP; Simon Seči

 – 25.5.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Odškodninski zahtevki; Mirjana Lipaj

– 17.3.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Ukrep podpore in prestruktuiranja vinograda; Mirjana Lipaj

– 10.3.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Zbirne vloge; Alojz Štuhec

– 27.1.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Dobrote Slovenskih kmetij; Frančka Lebarič

– 20.1.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Aktualne teme s področja kmetijstva; Simon Seči

– 6.1.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja, Subvencije in analiza tal; Mirjana Lipaj

– 10.9.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 15. JR podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjene prilagoditvam na podnebne spremembe in izboljšanje okolja

– 9.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 15. JR podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjene prilagoditvam na podnebne spremembe in izboljšanje okolja 1.del.

– 9.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 15. JR podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjene prilagoditvam na podnebne spremembe in izboljšanje okolja 2.del.

5.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Simon Seči, 1.del

– 5.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Simon Seči, 2.del

– 5.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Simon Seči, 3.del

– 15.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 1. JR za poukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; Simon Seči,  1.del

– 15.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 1. JR za poukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; Simon Seči,  2.del

– 15.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 1. JR za poukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; Simon Seči,  3.del

– 10.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Izpad dohodka v prireji drobnice, Simon Seči, 1.del

– 10.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Izpad dohodka v prireji govejega mesa, Simon Seči, 2.del

– 3.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Marjana Sovič, 1. del

– 3.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Marjana Sovič, 2. del

– 29.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Uveljavljanje pravic interventnih ukrepov, 1. del; Mirjana Lipaj

– 29.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Uveljavljanje pravic interventnih ukrepov, hitri rastlinski testi 2. del; Mirjana Lipaj

– 22.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila; Frančka Lebarič

– 13.4.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Aktualne informacije na področju PRP; Simon Seči

8.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila; Frančka Lebarič

– 1.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila 1.del; Marjana Sovič

– 1.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila 2.del; Marjana Sovič

– 27.2.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Predstavitev 6. JR podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete; Simon Seči

– 5.2.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Vnos zbirnih vlog 2020 1. del; Marjana Sovič

– 5.2.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Vnos zbirnih vlog 2020 2. del; Marjana Sovič

– 8.1.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila 1. del; Mirjana Lipaj

– 8.1.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila 2. del; Mirjana Lipaj

2019

– 19.12.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Predstavitev 2. JR podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij; Simon Seči

– 18.12.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Predstavitev 2. JR podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 1. del; Simon Seči 

– 18.12.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Predstavitev 2. JR podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 2. del; Simon Seči 

– 27.11.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: aktualna obvestila 1. del; Marjana Sovič

– 27.11.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: aktualna obvestila 2. del; Marjana Sovič

– 17.4.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: priporočene cene strojnih storitev; Alojz Štuhec

– 3.4.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: zbirne vloge; Marjana Sovič

– 28.2.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: zbirne vloge; Marjana Sovič

– 27.2.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: novosti pri prijavi pridelave zelenjadnic za pridobitev proizvodno vezane pomoči; Alojz Štuhec

– 13.2.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: zbirne vloge; Marjana Sovič

– 23.1.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: pavšal, nov način izplačil neposrednih plačil, povrnitev trošarine za 2018 ; Franc Sreš

– 9.1.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: pavšal, ureditev GERKOV, prenos plačilnih pravic, analize tal, gnojilni načrt; Mirjana Lipaj