– 22.9.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Zlata rozga; Karel Hari

– 7.9.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pomen organskega gnojenja; Marjana Sovič

– 25.8.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Aktualno v kmetijstvu; Metka Barbarič

– 18.8.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Priprava na setev žit; Sandi Plohl

– 24.8.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Rahljanje zbitih tal, Tomaž Križan

– 17.8.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Priprava tal za setev žit, Sandi Plohl

– 8.6.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Kako ravnati v primeru toče; Marjana Sovič

– 24.3.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Travinje in travno deteljne mešanice; Stanko Kapun

– 17.3.2021, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Trenutno stanje poljščin na kmetijskih površinah; Metka Barbarič

– 1.12.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Prepoved gnojenja z dušikom v zimskem času; Alojz Štuhec

– 17.11.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Jesensko varstvo posevkov ozimnih žit pred pleveli; Marjana Sovič

– 14.10.2021, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Tečaji za uporabnike FFS; Metka Barbarič, Sandi Plohl

– 22.9.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pred setvijo ozimnih žit; Marjana Sovič

 – 19.8.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Obdelava tal, Alojz Štuhec

– 8.7.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Digestat in obvestila; Marjana Sovič

– 16.6.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pelinolistna Ambrozija; Metka Barbarič

 – 5.5.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Zatiranje plevelov v žitih; Alojz Štuhec

– 28.4.2021, Radio Maxi Kmetijska oddaja: Rastlinski nitratni testi; Marjana Sovič

– 31.3.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Sončnice; Mirjana Lipaj

17.2.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dognojevanje ozimnih žit ob koncu zime; Zita Flisar Novak

6.1.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Subvencije in analiza tal; Mirjana Lipaj

1.10.2020, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Setev ozimne pšenice; Metka Barbarič

30.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Setev ozimne pšenice, uporaba herbicidov; Metka Barbarič

18.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: strniščni posevki; Mirjana Lipaj

29.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Apnenje tal; Mirjana Lipaj

28.5.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Aktualno v poljedelstvu; Metka Barbarič

27.5.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Zaščita ozimnih žit pred boleznimi; Marjana Sovič

30.4.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Rastlinski nitratni testi, subvencijska kampanja, vremenske razmere, zaščita ječmena, pšenice, oljne ogrščice, oljnih buč; Metka Barbarič

12.3.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Spomladanska opravila na njivah; Metka Barbarič

– 4.3.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pridelava jarega krmnega graha za zrnje 1.del; Mirjana Lipaj

– 4.3.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pridelava jarega krmnega graha za zrnje 2.del; Mirjana Lipaj

2019

30.10.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Izkoristek hranil iz organskih gnojil; Mirjana Lipaj

2.10.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pred setvijo ozimnih žit; Marjana Sovič

4.9.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Rahljanje zbitih tal; Mirjana Lipaj

18.7.2019, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Kako pripraviti skladiščne prostore na kmetiji za skladiščenje zrnja poljščin; Metka Barbarič

17.7.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Skladiščni škodljivci; mag. Sašo Sever

10.7.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Strniščni posevki; Mirjana Lipaj

19.6.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Uspešno gojenje oljnih buč; Alojz Štuhec

17.4.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: oljne buče; Alojz Štuhec

3.4.2019 Radio Maxi , Kmetijska oddaja: nitratni testi; Marjana Sovič

7.3.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: dognojevanje ozimnih žit, gnojenje travnikov; dr. Stanko Kapun

24.1.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: KOPOP, Ekološko kmetovanje; Metka Barbarič

10.1.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Pavšal, trošarine, delitev terena; dr. Stanko Kapun