Tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih, 11.8.2023

Obvestilo o pojavu rumene rje na žitih 2023

Zatiranje plevelov v oljnih bučah, 9.5.2023

Zatiranje plevelov v koruzi, 9.5.2023

Pelinolistna ambrozija, 12.7.2022

Ukrepi po toči na poljščinah, 26.5.2022

Varstvo krompirja, 23.5.2022

Tehnologija pridelave oljnih buč, 15.4.2022

Zatiranje plevelov v ozimnem žitu, 15.4.2022

Oljna ogrščica – Brassica napus L.

Spomladanska opravila na njivah 2022

Pomen kemične analize tal

Gnojenje kmetijskih rastlin – Gnojenje, a ne na pamet

Priporočena sortna lista koruze za zrnje in silažo za leto 2022

Tehnološko navodilo Gnojenje z žveplom 8.3.2022

2021

Ukrepi za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, 16.6.2021

TEMPERATURATURA TAL

Herbicidi v koruzi v vzniku koruze, 4.5.2021

Herbicidi v koruzi po vzniku koruze NUV in VVOI, 4.5.2021

Krompir in herbicidi, 3.5.2021

Krompir in herbicidi na NUV in VVOI 3.5.2021

Herbicidi v koruzi po vzniku koruze NUV in VVOI, 30.4.2021

Herbicidi v koruzi po vzniku koruze, 30.4.2021

Herbicidi v koruzi po setvi pred vznikom, dovoljeni na NUV, 23.4.2021

Herbicidi v koruzi po setvi pred vznikom, 23.4.2021

Fungicidi v žitih, 21.4.2021

Insekticidi v žitih, 21.4.2021

Herbicidi v žitih dovoljeni na VVOI, 20.4.2021

Herbicidi v žitih, 20.4.2021

Setev oljnih buč, 14.4.2021

Registrirani herbicidi v sončnicah (14. 4. 2021)

Tehnologija pridelave oljnih buč, 14.4.2021

Pred setvijo koruze, 13.4.2021

Seznam aktivnih prepovedanih snovi na VVOI, 2.3.2021

Herbicidi v žitih dovoljeni na VVOI, 2.3.2021

Herbicidi v žitih, 2.3.2021

Oljna ogrščica – Brassica napus L., 2.3.2021

2020

Herbicidi v žitih, 22.10.2020

Dan koruze 23.9.2020

Žetev letošnje koruze, 1.9.2020

Oljna ogrščica – Brassica napus L., 19.8.2020

Oljna redkev in bela gorjušica – smiselna pridelava? 7.8.2020

Ukrepi po toči na poljščinah, 22.7.2020

Priporočila pred setvijo ozimnih žit, 7.7.2020

Ureditev skladiščnih prostorov za poljščine na kmetiji, 7.7.2020

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), 7.7.2020

Uničevanje plevelov na strniščih, 7.7.2020

TEMPERATURA TAL

Tehnologija pridelave oljnih buč, 24.4.2020

Uporaba fusilade forte v oljnih bučah in ajdi, 22.4.2020

Setev in zaščita sončnic, 20.4.2020

Varstvo posevkov soje pred pleveli, 20.4.2020

Setev oljnih buč, 20.4.2020

Herbicidi v koruzi – čas uporabe po vzniku koruze (na dan 20.4.2020)

Herbicidi v koruzi – čas uporabe po vzniku koruze (na dan 20.4.2020) Dovoljeni na NUV območjih

Herbicidi v koruzi – čas uporabe po setvi in pred vznikom koruze (na dan 17.4.2020)

Herbicidi v koruzi – čas uporabe po setvi in pred vznikom koruze (na dan 17.4.2020) dovoljeni na NUV

Bolezni žit – rumenenje, rjavenje pšeničnih listov, 16.4.2020

Uporaba fungicidov v nasadih krompirja, 16.4.2020

Škodljivci oljne ogrščice, 14.4.2020

Insekticidi v krompirju, registrirani v RS na dan 10.4.2020

Uničevanje plevelov v nasadih krompirja – na NUV in VVOI območjih, 9.4.2020

Uničevanje plevelov v nasadih krompirja, 9.4.2020

Pred setvijo koruze, 8.4.2020

Varstvo posevkov krmnega graha pred pleveli, 6.4.2020

Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin 2020

Oljna ogrščica – tehnološka navodila, 16.3.2020

Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – herbicidi (na dan 9. 3. 2020)

Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – herbicidi (na dan 9. 3. 2020) – Dovoljeni na NUV območjih

Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – fungicidi in insekticidi (na dan 10. 3. 2020)

Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – fungicidi in insekticidi (na dan 10. 3. 2020) – dovoljeni na NUV območjih

Tehnologija pridelave oljnih buč, 4.2.2020

2019

TEMPERATURA TAL

Dan koruze Rakičan 2019

Oljna ogrščica, 26.8.2019

Priporočila pred setvijo ozimnih žit, 26.8.2019

Registrirani fungicidi in insekticidi v žitih (na dan 16.5.2019) – NUV območja

Registrirani fungicidi in insekticidi v žitih (na dan 16.5.2019)

Registrirani herbicidi v sončnicah (16.5.2019)

Varstvo posevkov soje pred pleveli

Tehnološka navodila za pridelavo oljnih buč

Herbicidi v koruzi – čas uporabe po setvi in pred vznikom (na dan 18.4.2019)

Herbicidi v koruzi – čas uporabe po vzniku koruze (na dan 18.4.2019)

Varstvo čebel in pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev

2018

Ravnanje z žetvenimi ostanki koruze pred setvijo pšenice

Priprava tal za setev ozimne pšenice v suhi jeseni

Pridelovanje prosa 24.4.2018

Pleveli in škodljivci v koruzi 24.4.2018

Oljna ogrščica – Brassica napus L.

Herbicidi v koruzi (na dan 28.3.2018)

2017

Podaljšanje roka setve in pokritost tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin 26.10.2017

Izbor in opis sort ozimnih žit za setev v letu 2017/18 5.10.2017

Oljna ogrščica – Brassica napus L. 24.8.2017

Pelinolistna ambrozija – Ambrosia artemisiifolia 24.8.2017