– 15.9.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Dobrobit prašičev v letu 2023; mag. Sašo Sever

– 14.9.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Siliranje koruznega zdroba; mag. Sašo Sever

– 20.7.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Vročina in prašiči; mag. Sašo Sever

– 1.6.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Digitalizacija v prašičereji; mag. Sašo Sever

– 21.4.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Optimiranje prehrane prašičev v spremenjenih okoliščinah; mag. Sašo Sever

– 9.2.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Trajnostno krmljenje prašičev; mag. Sašo Sever

– 27.1.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Trajnostno pitanje prašičev; mag. Sašo Sever

– 10.11.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Ukrep dobrobit prašičev; mag. Sašo Sever

– 21.10.2021, Radio Murski val, kmetijska oddaja: Večfazno krmljenje prašičev; mag. Sašo Sever

 – 22.9.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Siliranje koruznega zrnja; mag. Sašo Sever

– 4.8.2021, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Oskrba prašičev v poletnem obdobju; mag. Sašo Sever

2020

– 4.11.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Mlečnost svinj; mag. Sašo Sever

– 16.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Siliranje koruznega zdroba za prašiče; mag. Sašo Sever

– 22.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Rž v prehrani prašičev; mag. Sašo Sever

– 20.5.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dejavniki uspešnosti pitanja prašičev, mag. Sašo Sever

– 25.3.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Kakšne možnosti imamo za večjo prirejo pujskov; mag. Sašo Sever

– 29.1.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Zagotavljanje biovarnosti na prašičerejskih kmetijah 1. del; mag. Sašo Sever

– 29.1.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Zagotavljanje biovarnosti na prašičerejskih kmetijah 2. del; mag. Sašo Sever

2019

– 5.6.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Ukrepi za zmanjšanje toplotnega stresa pri prašičih; mag. Sašo Sever

– 10.4.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Na kaj moramo biti pozorni pri merjascih 1. del; mag. Sašo Sever

– 10.4.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Na kaj moramo biti pozorni pri merjascih 2. del; mag. Sašo Sever

– 30.1.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Grizenje repov pri prašičih; mag. Sašo Sever