dr. Stanko KAPUN, univ. dipl. inž. kmet., specialist za travništvo in pridelovanje krme, vodja oddelka 02/539 14 37; 031 703 603 stanko.kapun@gov.si