Karel HARI, univ. dipl. inž. kmet., specialist za travništvo, naravovarstvene vsebine in ekološko kmetovanje 02/556 91 15; 031 703 621 karel.hari@kgzs-ms.si