Ernest NOVAK , univ. dipl. inž. agr., specialist za vinogradništvo, sadjarstvo in vinarstvo 02/539 14 35; 031 703 607 ernest.novak@gov.si