Prepovedana in dovoljena FFS na VVO I in na območjih iz Načrta upravljanja voda za vključene v KOPOP v zelenjadnicah – na dan 25.4.2022

– Prepovedana FFS na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) Apaškega polja v POLJŠČINAH na dan 1.4.2022

2021

– Rastlinski nitratni test za dognojevanje pšenice 21.4.2021

– Rastlinski nitratni testi 2021

 – Prepovedana in dovoljena FFS na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) Apaškega polja v Zelenjadnicah – na dan 1.2.2021

 – Prepovedana in dovoljena FFS na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) Apaškega polja v Poljščinah – na dan 1.2.2021

2020

– Obvestilo o izvajanju rastlinskih nitratnih testov, 30.4.2020

– Prepovedana in dovoljena FFS v poljščinah na VVO I in na območjih iz načrta upravljanja voda za vključene v KOPOP- na dan 24.3.2020

– Prepovedana in dovoljena FFS na VVO I in na območjih iz načrta upravljanja voda za vključene v KOPOP v zelenjadnicah- na dan 24.3.2020

– Dognojevanje ozimnih žit z dušičnimi gnojili se lahko začne po 15. februarju, če tla niso prekrita s snežno odejo, če niso zamrznjena ali pod vodo. Koliko štartnega dušika je potrebno dati posevkom ozimne pšenice je odvisno od stanja in gostote posevkov. Redke in slabo razvite posevke ozimin dognojimo čim prej in z višjimi odmerki ( 50 – 70 kg N/ha). Če so posevki žit dobro razviti in gosti pa z dognojevanjem še počakamo.

– Varovanje podzemnih in tekočih voda temelji na dobrih kmetijskih praksah pri gnojenju z dušikom, namakanju in varstvu rastlin ter na preprečevanju spuščanja in odtekanja nevarnih snovi v vode. V prispevku so podane zahteve NS v okviru glavne zadeve: Voda

– Določila zapisana v Navzkrižni skladnosti so osnovni minimalni standardi povzeti iz kmetijske in okoljske zakonodaje. Predpisane zahteve so povzete iz zakonskih predpisov. Zahteve navzkrižne skladnosti je treba upoštevati. V prispevku je podan strjen pregled vseh zahtev in standardov iz področja A – Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč.

2019

– Spomladansko gnojenje ozimnih žit prilagodimo gostoti posevka in zalogam dušika v tleh.

– Na vodovarstvenih območjih (VVO) po državni uredbi veljajo strožje omejitve gnojenja, kot so zahteve Nitratne direktive.

– Previdno z odmerki dušika na VVO območjih. Omejitve in priporočila so podane v tabeli.

Prepovedana in dovoljena FFS na VVO I in na območjih iz načrta upravljanja voda za vključene v KOPOP- na dan 29.1.2019

Prepovedana in dovoljena FFS na VVO I in na območjih iz načrta upravljanja voda za vključene v KOPOP v zelenjadnicah- na dan 29.1.2019