Ukrepi v plodovkah, solati in v čebuli, 10.6.2022

Ukrepi po toči v zeliščih, 27.5.2022

Ukrepi v zelenjadnicah po toči 27.5.2022

Varstvo fižola pred listnimi ušmi in omejitev širjenja bakterijskih obolenj, 25.5.2022

Varstvo kapusnic, 20.5.2022

Kapusova muha, 29.4.2022

Prepovedana in dovoljena FFS na VVO I in na območjih iz Načrta upravljanja voda za vključene v KOPOP v zelenjadnicah – na dan 25.4.2022

Porova zavrtalka, 14.4.2022

Škodljive muhe lahko povzročajo veliko škode v čebulnicah, 28.2.2022

Vpliv posameznih hranil na višino in kakovost pridelka zelenjadnic – predavanje 15.2.2022

Porova zavrtalka, 24.9.2021

Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika, 9.9.2021

Škodljive gosenice v kapusnicah in papriki, 19.8.2021

Bakterioze na na fižolu, 16.8.2021

Varstvo solate pred gosenicami sovk, 13.8.2021

Pršice v plodovkah in fižolu, 13.8.2021

Stenice na zelenjadnicah, 16.7.2021

Listne uši na solati, 24.6.2021

Česnova rja, 18.6.2021

Varstvo zelene, peteršilja in luštreka pred zelenino muho, 21.5.2021

Zavarujte čebulnice pred škodljivimi muhami, 23.4.2021

Škodljivci na poru, 25.9.2020

Kapusov molj, 11.9.2020

Varstvo vrtnin pred sovkami, 5.8.2020

Rezultati sortnih poskusov v letih 2018 in 2019 s kultivarji bučk, melon in fižola na lokaciji Ivanci, 5.8.2020

Varstveni ukrepi v zelenjadnicah po toči, 23.7.2020

Varstvo plodovk pred boleznimi, 17.7.2020

Ukrepi varstva v vrtninah, 3.7.2020

Bolezni zelenjadnic, 12.6.2020

Bolezni čebulnic, 5.6.2020

Varstveni ukrepi v zelenjadnicah po toči, 5.6.2020

Škodljivci v kapusnicah in v čebuli, 29.5.2020

Resarji na paradižniku in papriki v zaščitenih prostorih, 8.5.2020

Listne uši na papriki in paradižniku, 30.4.2020

Tehnološka navodila za pridelavo fižola, 23.4.2020

Kapusova muha, 23.4.2020

Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi? (Tehnološka navodila so pripravili:  Ana Ogorelec, Miša Pušenjak, Igor Škerbot, Iris Škerbot, Natalija Pelko, Tončka Jesenko in Breda Vičar), 22.4.2020

Obvestilo za pridelovalce čebulnic, 17.4.2020

Tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave 2020

2019

Prepovedana in dovoljena FFS na VVO I in na območjih iz načrta upravljanja voda za vključene v KOPOP v zelenjadnicah- na dan 24.3.2020

Varstvo solatnic pred gosenicami sovk 4.10.2019

Zavarujte nasade pora pred porovo zavrtalko 19.9.2019

Kapusova hržica nevaren škodljivec zelja in drugih kapusnic 13.8.2019

Varstvo pora pred porovo škrlatno pegavostjo 5.8.2019

Bolezni fižola 19.7.2019

Glivične bolezni hrena 12.7.2019

Varstvo paradižnika 8.7.2019

Črna listna pegavost na paradžniku

Varstveni ukrepi v čebulnicah, kapusnicah in plodovkah 21.6.2019

Škodljivci v kapusnicah

Varstvo čebule pred čebulno plesnijo

Varstveni ukrepi v čebulnicah pred porovo zavrtalko in resarji

2018

Obvestilo za pridelovalce čebulnic

Varstvo pora in kapusnic

Varstvo solatnic in paradižnika pred gosenicami

2017

Sovke v solati in endiviji

Porova zavrtalka

Varstvo solatnic

Varstvo paradižnika, solatnic in zelja