Trije javni razpisi: 57,6 milijona evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov.

Javni razpisi so objavljeni iz naslova podukrepov 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Razpisanih je 57.624.000 evrov, od tega 27.424.000 evrov za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, 9 milijonov evrov za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali, in 21.200.000 evrov za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Vložitev vloge poteka od 27. januarja 2022 do vključno 26. aprila 2022 do 14. ure za javna razpisa podukrepa 4.1, oziroma do 1. junija 2022 za 7. javni razpis podukrepa 4.2.

Nepovratna sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz PRP 2014–2020 in proračuna Republike Slovenije.

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-12-27-trije-javni-razpisi-576-milijona-evrov-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-in-predelavo-ter-trzenje-kmetijskih-proizvodov/

Pripravil: Simon Seči

Natisni