Trošarine po novem!

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Upravičenci – fizične osebe lahko do 30. junija 2022 vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (TRO-A) v letu 2021. Vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo je od 1.1.2022 mogoče samo v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa.

Elektronski zahtevek za vračilo trošarine se vloži v informacijski sistem za predložitev dokumentov s področja trošarin (IS E-TROD), do njega pa se dostopa preko sistema eDavki. V sistem eDavki je vstop mogoč z uporabniškim imenom in geslom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Za vlaganje elektronskih zahtevkov je mogoče pooblastiti tudi drugo osebo, tako fizično kot pravno, na primer kmetijsko gozdarski zavod, zadrugo.

Postopek predložitve zahtevka preko portala eDavki je za uporabnike, glede na to ali bodo prijavo v portal eDavki opravili z uporabniškim imenom in geslom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  podrobneje opredeljen v dokumentih:

Pripravila: Andreja Horvat

print