Ukrepi po toči na poljščinah

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

POLJEDELSTVO

Ukrepi

Pšenica

 • Pridelek je ponekod uničen tudi 100 %, zato bo potrebno:
  • pregledati vsako posamezno nepožeto površino in se odločiti ali žeti ali pa vse skupaj zmulčiti in podorati,

Škoda na pšenici – klasi so prazni, zrnja ni, škoda 100 % – žetve ne bo. Pregledati bo potrebno vsako posamezno nepožeto pšenico in se odločiti ali žeti ali pa vse skupaj zmulčiti in podorati. Klasi so na prizadetih območjih prazni, pšenice poležane, pa še zelo mokro je.

Oljne buče

 • če je listje preveč poškodovano, je treba pretehtati odločitev, ali bi posegli po registriranem fitofarmacevtskem sredstvu (plodovi oljnih buč prehajajo v fazo dozorevanja), najprej pa pregledati posevke. ???
 • V primeru popolnoma uničenih posevkov se bo verjetno potrebno odločiti ali zmulčiti kar je ostalo, ali pustiti in počakati kaj bo s plodovi oljnih buč.

Krompir

 • Če je še kaj krompirja na njivah najprej posevke pregledati in se šele nato odločiti za ukrepanje, pobiranje gomoljev, ko bo zaradi velike količine padavin možno.

Koruza

 • preden se bo karkoli ukrepalo je potrebno pregledati vsako njivo posebej, počakati, da se polja osušijo in šele potem izvajati določene ukrepe,
 • rano sejana koruza je na prizadetih območjih imela nekoliko več sreče, vendar  ne povsod. Ker so bile rastline močnejše, so se tudi lažje upirale nevihti. Bilo je več listne površine. Na večini posevkov so storži že močno oblikovani in je treba oceniti % poškodovanosti. V vsakem primeri pustiti posevke in po določenem času se bo pokazalo kako je. V primeru, da so prizadeti storži se lahko pojavi koruzna bulava snet, proti kateri pa trenutno ne moremo nič ukrepati.  
 • koruza, ki je bila sejana po spravilu mnogocvetne ljuljke, je bila v času neurja precej majhna, rastline so bile boj slabe, občutljivejše, tudi vkoreninjene še niso bile tako močno. Te koruze je toča razcefrala. Kjer niso povsem vse rastline uničene je smiselno posevke pustiti, ker se bo koruza še obrasla. Običajno se na prizadetih rastlinah pojavi koruzna bulava snet, ki dodatno kvari pridelek koruze in kvaliteto zrnja, vendar je v tem času o tem že težko govoriti.
 • Popolnoma uničene posevke bo verjetno smiselno preorati in se odločiti za kakšno ranejšo koruzo.
 • Ampak ne ukrepajte prehitro.

Soja, sončnice

 • Pregledati posevke, trenutno ne moremo storiti nič, čakati, da se pokaže, koliko rastlin je ostalo, sicer prizadetih in poškodovanih in potem se bomo lažje odločali za ukrepanje.

Preden boste karkoli ukrepali je potrebno pregledati vsako njivo posebej, počakati, da se polja osušijo in šele potem izvajati določene ukrepe.

Pripravila: Metka Barbarič

Natisni