Ukrepi varstva v vrtninah

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Črna listna pegavost paradižnika

Pridelovalce paradižnika opozarjam na črno listno pegavost, ki se pojavlja v tem času na nekaterih območjih pri pridelavi paradižnika v zavarovanih prostorih in na prostem. Omenjeno bolezen povzroča gliva Alternaria solani. Bolezen spoznamo po temnih sprva majhnih pegah na listih, ki so lahko okroglih ali nepravilnih oblik. Z napredovanjem bolezni se pege večajo in združujejo. Ko se pege večajo opazimo na njih značilne koncentrične kroge, ki so eden od pomembnejših razpoznavnih znamenj te bolezni. Če je peg na listih veliko se ti začnejo sušiti. Gliva lahko okuži tudi plodove. Pri varstvu paradižnika pred to boleznijo bomo uspešni, če bomo začeli izvajati varstvene ukrepe dovolj hitro. Med varstvenimi ukrepi so pomembni: intenzivno prezračevanje rastlinjakov, redčenje listne mase in uporabo v ta namen registriranih fungicidov.

Varstvo vrtnin pred sovkami

Vlažno vreme ugaja gosenicam listnih sovk (predvsem kapusove sovke v kapusnicah), ki sprva  izjedajo liste, pozneje se  zavrtajo v glavo (npr. pri zelju), ali povzročijo, če jih je veliko, golobrst (npr. pri pesi ali blitvi). V kapusnicah je potrebno uporabiti insekticide, če najdemo 0,5-1 gosenico na rastlino. V letošnjem letu je tudi pojav talnih sovk na nekaterih lokacijah intenzivnejši. Le-te pa so trenutno v poznih razvojnih stadijih, ko jih je tudi z uporabo insekticidov zelo težko zatreti. Talne sovke se hranijo predvsem preko noči in povzročajo škodo s tem, da pregrizejo listne peclje gojenih vrtnin tik ob zemlji, ali pa naredijo izvrtino sredi glave ali rozete pri solati, endiviji in uničijo srednje liste.

Pripravila: Breda Vičar

print