Ukrepi za prilagajanje kritičnim razmeram v govedoreji

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V letošnjem letu smo že doživeli  dve največji katastrofi kar jih lahko doživi človeštvo EPIDEMIJO – KUGO in VOJNO.  Neizogibno pa se nam približuje še tretja – LAKOTA.

V prispevku bi rad opozoril na nekatere najpomembnejše ukrepe s katerimi se da ublažiti omenjene tegobe, ki se kažejo že zgodaj spomladi.

  1. Ocenimo rezerve krme na kmetiji, da vemo, za koliko časa nam bo zadostoval še lanski pridelek.
  2. Iz črede izločimo neproduktivne živali – jalove krave in telice
  3. Travnike (naravno travinje), pašnike in sejane travne ali deteljno travne mešanice ustrezno obdelajmo. Ravnanje krtin, valjanje, da bo košnja čim lažja in ne pride zemlja z bakterijami, predvsem klostridiji v pokošeno travo.
  4. Pred napovedjo padavin pognojimo z dušikovimi gnojili – KAN.
  5. Silose za siliranje 1. odkosa travinja ustrezno očistimo in razkužimo
  6. Glede na izredno hitro rast cen žit, soje itd. in rast cene močnih krmil krmimo čim več doma pridelane krme.
  7. Priporočam kemijske analize krme in izračun dnevnih obrokov za krave molznice in goveje pitance.
  8. Priporočam čim bolj natančno doziranje posamezne krme v dnevnem obroku. Vsak kg krme naj bo čim bolj smiselno uporabljen za prirejo mleka in mesa.
  9. Na kmetijah kjer imate dovolj skladiščnih kapacitet, načrtujte bilanco krme za 2 leti.

 Z naštetimi ukrepi je možno zmanjšati vpliv naštetih katastrof na prirejo mleka in mesa, ni ga pa nikakor možno v celoti odpraviti.

                                                                    sestavil : Janez Lebar un.dipl.inž.kmet.

                                                                                  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

                                                                                  Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 

Natisni