Usposabljanje za kmetijske svetovalce iz področja Navzkrižne skladnosti

JernejAktualno

V predavalnici KGZS – ZAVOD MS je 25.9.2018 potekalo usposabljanje za kmetijske svetovalce iz področja Navzkrižne skladnosti. Kratek pregled zakonodajnega okvira iz vsebin navzkrižne skladnosti je pripravil Marjan Dremelj iz MKGP. Mag. Mateja Žvikart iz Zavoda RS za varstvo narave je nadaljevala s predstavitvijo Naravovarstvene zahteve v navzkrižni skladnosti. Mag. Maša Kerstein iz ARSKTRP je predstavila okoljske standarde v sistemu navzkrižne skladnosti. Stanka Dešnik iz KP Goričko je zaključila z ogledom praks iz vsebin navzkrižne skladnosti v parku Goričko. Sledila je še strokovna izmenjava mnenj ob primerih z udeleženci MKGP, ARSKTRP, ZVRSZVN in JSKS.

Natisni