Uveljavljanje odpisa prispevkov za socialna zavarovanja in temeljnega dohodka

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo prispevek KGZS Kako boste kmečki zavarovanci v praksi uporabljali pomoč, ki je določena na podlagi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP, ki je bil objavljen v Ur.l. RS 49/2020, v petek, 10.04.2020.

Pripravil: Simon Seči

print