Vabilo na demonstracijski prikaz 8.4.2024

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE«, ki bo izvedeno v

ponedeljek, 8.4.2024 s pričetkom ob 9. uri v Gostilni Urška, plitvica 10A, 9253 Apače.

Upravičenci do udeležbe na projektu so:

  1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilcev kmetijskega gospodarstva, člani kmetije;
  2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev.

Demonstracijski projekt je financiran iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence brezplačen.

Za udeležbo na projektu je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA. Prijave zbiramo do 5.4.2024.

Prijave zbiramo na uros.fisinger@kgzs-ms.si  ali 02/565 10 55.

Za vse udeležence je udeležba brezplačna. Zaključek je predviden ob 17.00 uri.

Več podrobnosti v vabilu.

Pripravil: Sandi Plohl

print