Vabilo na demonstracijski prikaz 9.4.2024

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »DEMONSTRACIJSKA PRIDELAVA RŽI ZA DVAKRATNO SILIRANJE VOLUMINOZNE KRME ALI ENKRATNO SILIRANJE IN PRIDELAVA ZRNJA «, ki bo izvedeno v

torek, 9.4.2024 s pričetkom ob 9. uri v predavalnici KGZS ZAVODA MURSKA SOBOTA.

Upravičenci do udeležbe na projektu so:

  1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilcev kmetijskega gospodarstva, člani kmetije;
  2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev.

Demonstracijski projekt je financiran iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence brezplačen.

Za udeležbo na projektu je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA. Prijave zbiramo do 8.4.2024.

Prijave zbiramo na sandra.dervaric@kgzs-ms.si  ali 02/539 14 21.

Za ogled praktičnega prikaza bo organiziran avtobusni prevoz.

PREVOZ IN MALICA STA ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNA. Zaključek je predviden ob 17.00 uri.

Več podrobnosti v vabilu.

Pripravil: Sandi Plohl

 print
print