Varstveni ukrepi v čebulnicah, kapusnicah in plodovkah

JernejAktualno

RESARJI

Toplo in suho vreme zelo ugaja škodljivim resarjem, ki se trenutno intenzivneje pojavljajo in lahko povzročajo škodo na prostem kot tudi v zavarovanih prostorih. Na prostem se trenutno množično pojavljajo na čebuli in poru, škodo pa lahko povzročajo tudi na zelju paradižniku in papriki. Resarji so majhne do 2 mm žuželke.  Škodo povzročajo ličinke in odrasli resarji.  Resarji se pri visokih temperaturah hitro množijo. Pri temperaturi 30 stopinj celzija se v roku dveh mesecev iz ene samice resarja lahko poveča število na 15 milijonov osebkov. Škodo povzročajo s sesanjem sokov. Napadene rastline čebulnic imajo na listih srebrnkaste pegice, ob močnem napadu listi rumenijo in se sušijo. Tako poškodovani listi hitreje oddajajo vodo, vanje pa tudi lažje prodrejo različni patogeni. S sesanjem na listih zelja povzročajo poškodbe v obliki značilnih mozoljčkov. Velikokrat resarje na zelju težko opazimo, ker se skrivajo v notranjosti glav. Številčnost populacije spremljamo z uporabo modrih lepljivih plošč. Poznamo nekaj naravnih sovražnikov tobakovega resarja, ki so nam lahko v veliko pomoč pri zatiranju škodljivca. Žal pa nobeden med njimi, ki je v naravi prisoten ni sposoben sam zmanjšati škodljivih populacij resarja na nižjo, gospodarsko nepomembno raven. Z uporabo insekticidov v zelju škode ne preprečimo temveč samo zmanjšamo. Pri uporabi insekticidov za varstvo pred resarji v kapusnicah in čebulnicah je potrebno škropiti pri velikem tlaku in z večjo količino vode. Obvezno je insekticidu dodajati tudi močilo.

Za varstvo pred resarji so v nekaterih čebulnicah registrirani pripravki: Laser 240 SC – 0,45 l/ha (v čebuli, poru), karenca je 3 dni; Laser plus – 0,2 l/ha (v čebuli in poru), karenca je 7 dni za čebulo in 14 dni za por; Perfekthion – 0,6 l/ha  (v čebuli, česnu, poru in šalotki), karenca je 14 dni; Karate zeon 0,15 l/ha (v čebuli, česnu, šalotki), karenca je 28 dni v čebuli, česnu, šalotki, v poru pa 14 dni.

V zelju lahko za varstvo pred resarji uporabite: Karate zeon 5 CS- 0,15 l/ha, karenca je 21 dni; Laser 240 SC – 0,45 l/ha, karenca je 3 dni; Laser plus – 0,2 l/ha, karenca je 3 dni; Neemazal T/S – 3 l/ha, karenca je 3 dni.

Resarji se pojavljajo tudi v zavarovanih prostorih in povzročajo škodo s sesanjem na plodovkah. Posebno nevarni so lahko na papriki in paradižniku, kjer lahko poleg direktne škode povzročijo škodo s prenašanjem virusov (npr. virus pegavosti in uvelosti paradižnika). Direktno varstvo pred virusi ni možno, lahko pa deloma preprečimo prenos virusov z zatiranjem prenašalcev-resarjev. Populacijo resarjev v zavarovanih prostorih lahko omejimo in obvladujemo tudi z uporabo sredstev za biotično varstvo rastlin. Za zatiranje jajčec in ličink prve levitvene faze resarjev se priporoča uporabo pripravkov na osnovi plenilskih pršic (Neoseiulus cucumeris). V omenjenih vrtninah pa lahko uporabite tudi insekticide registrirane za varstvo pred resarji.

KUMARNA PLESEN

Na kumarah se ponekod v zavarovanih prostorih intenzivneje pojavlja kumarna plesen. Bolezenska znamenja – na listju opazimo okrogle pege, v začetku  klorotične, pozneje rdečerjave ali temne. Okuženi list se posuši. Za varstvo pred kumarno plesnijo je registriranih več fungicidov. Uporabite fungicide s kratko karenco.

 

Pripravila: Breda Vičar

print