VARSTVENI UKREPI V ZELENJADNICAH PO TOČI

JernejNujna obvestila

Vrtnine, ki jih je poškodovala toča skrbno pregledamo in jim, če je mogoče, odstranimo poškodovane dele rastlin. Poškodovana rastlinska tkiva omogočajo vstop škodljivim glivam in bakterijam.

Posevke in nasade najprej poškropimo s pripravki na podlagi aminokislin ali alg.  Pripravke na podlagi aminokislin lahko kombinirate s fungicidi (npr. v solati lahko uporabimo fungicid, ki varuje solato pred sivo plesnijo, v čebuli uporabite fungicide za varstvo pred čebulno plesnijo, v bučnicah fungicide za varstvo pred kumarno plesnijo). Pred kombiniranjem preverite, če se fungicidi, ki jih boste uporabili smejo mešati s pripravki na podlagi aminokislin in alg. Mešanje bakrenih pripravkov z »algami ali aminokislinami ni priporočljivo.

Kapusnice, fižol in papriko po toči pogosto okužijo škodljive bakterije. Širjenje bakterijskih obolenj lahko preprečimo z uporabo pripravkov na podlagi bakra. V fižolu lahko za preprečevanje širjenja bakterijskih obolenj uporabite (Champ formula 2 in Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 (50) WP, Cuprablau Z ultra ali Cuproxat). Ker v papriki in kapusnicah fungicidi na podlagi bakra niso registrirani za namen varstva pred bakteriozami (v papriki sta za malo uporabo registrirana proti pritlehni trohnobi stebla champ formula 2 in champion 50 WG), v zelju pa bakreni pripravki niso registrirani, lahko v obeh kulturah uporabite npr. Labicuper (foliarno gnojilo z bakrom). Ker Labicupra in bakrenih pripravkov ni priporočljivo  mešati s pripravki na podlagi aminokislin in alg priporočamo, da najprej v poškodovanih kapusnicah, fižolu in papriki uporabite pripravke na podlagi aminokislin, ali alg in čez tri dni pa Labicuper ali pri fižolu enega od omenjenih fungicidov na podlagi bakra.

Pripravila: Breda Vičar

print