Varstvo kapusnic

Alen BolkovičAktualno

Na pridelovalnih površinah kapusnic opažamo številčnejše populacije kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp.). Hroščki s prehranjevanjem povzročajo luknjice v listih. Za poškodbe so posebno občutljive mlade rastline, ki lahko zaostajajo v rasti. Priporočamo pregledovanje posevkov in ukrepanje v primeru prerazmnožitve.

Več na povezavi.

Natisni