Varstvo paradižnika pred črno listno pegavostjo

JernejNujna obvestila

Pridelovalce paradižnika opozarjamo na pojav črne listne pegavosti, ki jo povzroča gliva Alternaria solani. Bolezen spoznamo po temnih sprva majhnih pegah na listih, ki so lahko okroglih ali nepravilnih oblik. Z napredovanjem bolezni se pege večajo. Ko se pege večajo opazimo na njih značilne koncentrične kroge, ki so eden od pomembnejših znamenj za pojav te bolezni (Slika 1).

Slika 1: Črna listna pegavost

Bolezen se lahko v ugodnih pogojih, torej v vlažnem in toplem vremenu sorazmeroma hitro širi, tako pri pridelavi na prostem kot tudi v zavarovanih prostorih. Pri varstvu paradižnika pred to boleznijo bomo uspešni, če bomo začeli izvajati varstvene ukrepe dovolj hitro. Med varstvenimi ukrepi naj omenim predvsem odstranjevanje zalistnikov, starih listov, intenzivno prezračevanje rastlinjakov in uporabo v ta namen registriranih fungicidov. Bolezen se lahko intenzivneje pojavi tam, kjer gojimo paradižnik blizu nasadov krompirja, v katerih se bolezen prej pojavi in z dežjem ter vetrom prenese tudi na paradižnik.
Za varstvo paradižnika v zavarovanih prostorih so proti črni listni pegavosti registrirani naslednji fungicidi: Antracol in Antracol WG 70 – v 0,3 % konc., karenca je 28 dni, Acrobat MZ WG – 2 kg/ha, karenca je 3 dni, Forum MZ WG – 2 kg/ha, karenca je 3 dni, Ortiva – 1 l/ha, karenca je 3 dni, Mirador 250 SC- 1 l/ha, karenca je 3 dni, Zaftra AZT 250 SC – 1 l/ha, karenca je 3 dni.

Pripravila: Breda Vičar

Natisni