VARSTVO PRED RESARJI, MOLJI IN LISTNIMI SOVKAMI

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

RESARJI

Toplo in suho vreme zelo ugaja  resarjem, ki se trenutno intenzivneje pojavljajo in lahko povzročajo škodo na prostem kot tudi v zavarovanih prostorih. Na prostem se trenutno množično pojavljajo na poru, zelju in papriki. Škodo povzročajo ličinke in odrasli resarji s sesanjem sokov.  Resarji se pri visokih temperaturah hitro množijo. Pri temperaturi 30 stopinj celzija se v roku dveh mesecev iz ene samice resarja poveča število na 15 milijonov osebkov. Napadene rastline čebulnic imajo na listih srebrnkaste pegice, ob močnem napadu listi rumenijo in se sušijo. Tako poškodovani listi hitreje oddajajo vodo, vanje pa tudi lažje prodrejo različni patogeni. S sesanjem na listih zelja povzročajo poškodbe v obliki značilnih mozoljčkov. Velikokrat resarje na zelju težko opazimo, ker se skrivajo v notranjosti glav. Številčnost populacije spremljamo z uporabo modrih lepljivih plošč. Poznamo nekaj naravnih sovražnikov tobakovega resarja, ki so nam lahko v veliko pomoč pri zatiranju škodljivca. Žal pa nobeden med njimi, ki je v naravi prisoten ni sposoben sam zmanjšati škodljivih populacij resarja na nižjo, gospodarsko nepomembno raven. Z uporabo insekticidov v zelju škode ne preprečimo temveč samo zmanjšamo. Pri uporabi insekticidov za varstvo pred resarji v kapusnicah in čebulnicah je potrebno škropiti pri velikem tlaku in z večjo količino vode. Obvezno je insekticidu dodajati tudi močilo. Ob varstvu nasadov pred resarji svetujem, da se škropilni brozgi doda tudi sladkor (1-2 kg/400 l vode), ker le ta privabi škodljivce in je potem učinkovitost insekticida močnejša.
Za varstvo pora pred resarji lahko uporabite pripravek Laser 240 SC. V kapusnicah lahko zmanjšate napad pred resarji prav tako s pripravkom Laser 240 SC, v zelju pa lahko uporabite tudi Karate zeon 5 CS.
Resarji se pojavljajo tudi v zavarovanih prostorih in povzročajo škodo s sesanjem na plodovkah. Posebno nevarni so lahko na papriki in paradižniku, kjer lahko poleg direktne škode povzročijo škodo s prenašanjem virusov (npr. virus pegavosti in uvelosti paradižnika). Direktno varstvo pred virusi ni možno, lahko pa deloma preprečimo prenos virusov z zatiranjem prenašalcev-resarjev. Populacijo resarjev v zavarovanih prostorih lahko omejimo in obvladujemo tudi z uporabo domorodnih koristnih organizmov. Za zatiranje jajčec in ličink prve levitvene faze resarjev se priporoča uporabo pripravkov na osnovi plenilskih pršic (Neoseiulus cucumeris) THRIPEX in THRIPEX-PLUS. Ličinke cvetličnega resarja zatirajo tudi entomopatogene ogorčice.
Za varstvo paprike pred resarjem so registrirani pripravki: Kohinor SL 200 (uporaba v zaščitenih prostorih), Actara 25 WG, Laser 240 SC, Karate zeon 5 CS, Raptol spray/koncentrat (uporaba na prostem), Biotip floral (uporaba v zaščitenih prostorih), Neemazal T/S, Vertimec pro in Naturalis.
V paradižniku lahko za varstvo pred resarji uporabite enake pripravke kot v papriki. Pri varstvu jajčevca lahko uporabite enake pripravke kot pri papriki z izjemo pripravka actara (ki v jajčevcu ni registriran).

ŠKODLJIVE GOSENICE

Toplo in suho vreme zelo ugaja pojavu in večji škodljivosti ličink moljev, ki še vedno povzročajo škodo v kapusnicah. Pri močnem napadu, to je takrat, ko najdemo povprečno več kot eno goseničico na rastlino je potrebno zatiranje. Zatiranje z insekticidi bo uspešno, če jih bomo uporabili preden se goseničice zarijejo v liste ali glave (pri zelju). Številčnost škodljivca lahko zmanjšamo, če vsako leto ostanke kapusnic globoko zaorjemo. Za varstvo pred kapusovimi molji lahko uporabite enega od naslednjih insekticidov: Affirm – v odmerku 1,5 kg/ha, uporablja se lahko na prostem na zelju, brokoliju in cvetači; Delfin WG – 0,5 kg/ha se lahko uporablja na kapusnicah;  Fastac 100 EC v odmerku 0,1 l/ha se lahko uporablja v  brokoliju, zelju in ohrovtu;  Karate zeon 5 CS – v odmerku 0,15 l/ha se lahko uporablja v brstičnem ohrovtu, cvetači in zelju;  Lepinox plus -1 kg/ha, se lahko uporablja v brokoliju, ohrovtu, zelju; Mimic – v kapusnicah, v odmerku 0,3-0,4 l/ha; Neemazal-T/S -3,0 l/ha, se lahko uporablja na zelju in ohrovtu;  Steward, v odmerku 85 g/ha se lahko uporablja v brstičnem ohrovtu,  brokoliju, cvetači in zelju.
Pridelovalce kapusnic opozarjam tudi na pojav gosenic listnih sovk (predvsem kapusove sovke v kapusnicah), ki sprva  izjedajo liste pozneje se  zavrtajo v glavo (npr. pri zelju). Gosenice je potrebno zatirati preden se zavrtajo v glave. Kritično število je v povprečju ena gosenica na rastlino. Za varstvo pred gosenicami listnih sovk lahko v zelju uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm ,  Agree WG , Bulldock EC 25, Delfin  WG, Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Karate zeon 5 CS, Karis 10 SC, Lepinox Plus, Mimic, Neemazal T/S ali  Steward.

Na določenih lokacijah v solati in endiviji povzročajo poškodbe gosenice južne plodovrtke. Za varstvo pred gosenicami v solati lahko uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm,  Laser 240 SC, Lepinox Plus ali Steward. V endiviji lahko uporabite Lepinox Plus ali Steward.
Precej poškodb v solati povzročajo v letošnjem poletju tudi stenice. Žal proti stenicam v solati nimamo registriranih insekticidov.

Pripravila: Breda Vičar

print