Varstvo vrtnin pred sovkami

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vlažno vreme ugaja gosenicam listnih sovk (predvsem kapusove sovke v kapusnicah), ki sprva  izjedajo liste, pozneje se  zavrtajo v glavo (npr. pri zelju), ali povzročijo, če jih je veliko, golobrst (npr. pri pesi ali blitvi). V kapusnicah je potrebno uporabiti insekticide, če najdemo 0,5-1 gosenico na rastlino.

Za  varstvo kapusnic pred listnimi sovkami lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: Affirm (v brokoliju, cvetači in zelju – na prostem), Agree WG (v kapusnicah), Bulldock EC 25 (v glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovtu), Delfin WG (v kapusnicah),  Decis 100 EC (v  brstičnem ohrovtu, cvetači, zelju), Coragen (v brokoliju, cvetači, glavnatem zelju in ohrovtu), Fastac 100 EC (v brokoliju, zelju, ohrovtu), Karate Zeon 5 CS (v  brstičnem ohrovtu, zelju), Karis 10 CS (v  brokoliju, cvetači, zelju, ohrovtu), Lepinox Plus (v brokoliju, ohrovtu, glavnatem zelju in kitajskem kapusu), Mimic (v kapusnicah), Neemazal – T/S (v zelju in ohrovtu – na prostem), Steward (v brstičnem ohrovtu, brokoliju, cvetači, zelju).

V rdeči pesi je proti gosenicam škodljivih metuljev (tudi proti sovkam) registriran samo pripravek Coragen, ki pa ga ne smejo uporabljati pridelovalci, ki imajo površine na najožjih vodovarstvenih območjih (z uredbami, npr. »VVOI Apaško polje«) in tisti, ki so vključeni v KOPOP in imajo površine na območjih iz načrta upravljanja voda.

V blitvi je proti sovkam (južni plodovrtki ter bombaževi in pesni sovki) registriran pripravek Lepinox Plus.

Sovke opažamo tudi v solatnicah, predvsem v solati.

Za varstvo solate pred nekaterimi vrstami listnih sovk in pred južno plodovrtko lahko uporabite: Affirm (proti škodljivim gosenicam metuljev), Laser 240 EC (proti južni plodovrtki), Laser plus (proti sovkam iz rodu  Spodoptera, npr. bombaževi in pesni sovki ter južni plodovrtki), Lepinox Plus (proti južni plodovrtki, bombaževi in pesni sovki) ali Steward  (proti južni plodovrtki).

V endiviji lahko za varstvo pred gosenicami sovk uporabite: Laser plus (proti  južni plodovrtki ter sovkam iz rodu  Spodoptera, npr. bombaževi in pesni sovki), Lepinox plus (proti pesni sovki, južni plodovrtki) ali Steward  (proti južni plodovrtki).

Radič lahko varujete pred sovkami z: Lepinox plus (proti južni plodovrtki, bombaževi in pesni sovki)   ali Stewardom  (proti južni plodovrtki).

Pripravila: Breda Vičar

print