Varstvo zelene, peteršilja in luštreka pred zelenino muho

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Na luštreku in zeleni opažamo poškodbe po zelenini muhi. Letos so se na območju SV Slovenije zelenine muhe pojavile v prvi dekadi maja. Zelenina muha ima več rodov letno in jo je zato zelo težko zatirati. Prezimijo bube v tleh. Muhe po parjenju odlagajo jajčeca na liste številnih kobulnic (zeleno, peteršilj, luštrek, koriander,…). Iz jajčec se razvijejo ličinke, ki izjedajo notranjost listov (cca. en mesec).
Poškodovani deli listov porjavijo. Pri močnem napadu lahko propade večina listov. Ob pojavu prvih poškodb priporočamo odstranjevanje in uničenje napadenih listov.

Gostiteljske rastline lahko pred naletom muh zavarujete s prekrivanjem s protiinsektno mrežo. Za varstvo pred zelenino muho lahko samo v zeleni uporabite pripravek Karate Zeon (0,15 l/ha), ki je registriran za varstvo pred grizočimi in sesajočimi žuželkami. Karenca za Karate Zeon v zeleni je 7 dni. Na zeliščih za svežo uporabo je za zatiranje nekaterih grizočih in sesajočih žuželk registriran pripravek Neemazal T/S v odmerku 3 l/ha.

Pripravila: Breda Vičar, univ.dipl.inž.kmet.

 

Natisni