Predavanje Prilagajanje pridelave poljščin in krmnih košenin podnebnim spremembam, oddaja Po sledeh napredka 1.8.2019, Idea TV
Prikaz neprezimnih strniščnih dosevkov v Sebeborcih, oddaja Ljudje in zemlja 26.11.2017, RTV Slovenija
Sebeborci 15.11.2017
26. Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali
 9. in 10. november 2017, Radenci
Čebelarstvo kot poslovna priložnost za Pomurje, Oddaja Po sledeh napredka 9.3.2017, TV Idea
dr. Stanko Kapun
Kmetija Gregor Fras, Cirknica pri Šentilju, primer dobre prakse – bik za naravni pripust iz TP Murska Sobota, oddaja Ljudje in zemlja, 1. november 2015, RTV Slovenija
Objavljeno je bilo 16. nov. 2013

Slovenska populacija medveda se je v zadnjih dvajsetih letih znatno povečala. Ker medvedi živijo le na dobri desetini Slovenije je na teh območjih vpliv na življenje in delo ljudi pogosto moteč. Mnenja o tem ali je odstrel sploh potreben in kolikšen naj bo, so deljena. Zavod za gozdove Slovenije za prihodnje leto v strokovnem mnenju predlaga odstrel 80 medvedov, KGZS pa meni, da razmere na terenu narekujejo odstrel 100 medvedov. Na omenjene predloge so se ostro odzvali Člani društva za osvoboditev živali in njihove pravice, ki so na resornega ministra naslovili peticijo z okoli 2500 podpisi, v kateri zahtevajo moratorij na odstrel medveda in volka. V oddaji predstavljamo primer s Koroške. Obiskali smo Peršakove, edine kmete iz mežiške doline, ki še pasejo ovce tudi na Peci. Trop 100 ovac je letos presenetil medved.

14. in 15. novembra je v Radencih potekalo tradicionalno, mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali, Zadravčevi – Erjavčevi dnevi. Organizatorja posveta sta KGZS in KGZ iz Murske Sobote – tudi naša gosta prihajata s KGZ Murska Sobota, Franc Režonja in dr. Stanko Kapun. Z njima se bomo pogovarjali o glavnih poudarkih letošnjega posveta in o drugih aktualnih kmetijskih temah.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je letos ponovno uvedel javne dražbe za prodajo gozdnih sortimentov. S takšno obliko prodaje lesa iz državnih gozdov je v nekaterih primerih nadomestil neposredno prodajo kupcem. Čeprav na skladu prodajo na javnih dražbah ocenjujejo kot preglednejšo, ostajajo mnenja odkupovalcev državnega lesa – o dražbah, deljena.