– 10.4.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Vnos zbirnih vlog; Marjana Sovič

– 3.4.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Novi pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev; mag. Sašo Sever

– 27.3.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: O cvetenju in ušeh na sadnem drevju; Miran Torič

– 20.3.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Minimalni delež neproizvodnih površin iz naslova pogojenosti; Mirjana Lipaj

– 13.3.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Varstvo zelenjadnic pred strunami; Breda Vičar

– 6.3.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: JR za mlade prevzemnike; Simon Seči

– 28.2.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Spomladansko škropljenje žit; Filip Vakaj

– 22.2.2024, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Intervencija KOPOP PS GOVEDO; Karmen Jerič

– 21.2.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dognojevanje ozimnih posevkov; Sandi Plohl

– 14.2.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pravilno izvajanje obnove plemenske črede svinj; mag. Sašo Sever

– 7.2.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Rez vinske trte; Miran Torič

– 31.1.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: JR AGRO Kmetijska zemlja; Mirjana Lipaj

– 24.1.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Vpliv nizkih temperatur na rejne živali; Filip Vakaj

– 17.1.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Javni razpisi; Simon Seči

– 10.1.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dobrote slovenskih kmetij; Frančka Lebarič

– 3.1.2024, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč; Marjana Sovič

– 6.12.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: O kolinah; Frančka Lebarič

– 29.11.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: JR AGRO FI MIKRO; Simon Seči

– 22.11.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Priprava strojev na zimo; Filip Vakaj

– 8.11.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dobro počutje prašičev; mag. Sašo Sever

– 25.10.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Jesenska saditev sadnih dreves; Miran Torič

– 18.10.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pravila pogojenosti; Mirjana Lipaj

– 11.10.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dan kmečkih žena; Frančka Lebarič

– 27.9.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Setev in gnojenje travinja; Filip Vakaj

– 17.5.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualno v kmetijstvu; Marjana Sovič

– 10.5.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Kmetijska mehanizacija; Simon Seči

– 3.5.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Spravilo prvega odkosa travinja; Karmen Jerič

– 26.4.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila; Frančka Lebarič

– 29.3.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja; Vnos zbirnih vlog; Marjana Sovič

– 1.2.2023, Radio Maxi, Kmetijska oddaja; Javni razpis za podukrep 4.2; Simon Seči

– 28.12.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja; Aktualno v kmetijstvu; Mirjana Lipaj

– 23.11.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja; Portal Dobrote Slovenskih kmetij; Frančka Lebarič

– 3.11.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Farm Manager; Ines Kolarič

– 5.10.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Setev ozimne pšenice; Metka Barbarič

– 22.9.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Zlata rozga; Karel Hari

– 20.4.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja; Varovanje čebel in divjih opraševalcev, Tomaž Križan

– 27.2.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Javni razpis za mlade prevzemnike; Simon Seči

– 2.3.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Škoda povzročena od divjadi, Tomaž Križan

– 19.01.2022, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualni javni razpisi; Simon Seči

– 13.01.2022, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine; Andreja Horvat

– 18.11.2021, Radio Murski val, kmetijska oddaja: Pomen apnenja pri pridelavi zelenjadnic; Breda Vičar

– 17.11.2021, Radio Maxi, kmetijska oddaja: Jesensko varstvo posevkov ozimnih žit pred pleveli; Marjana Sovič

– 4.11.2021, Radio Murski val, kmetijska oddaja: Sanitarni ukrepi po obiranju sadja; Miran Torič

– 2.11.2021, Radio Maxi, kmetijska oddaja: Naknadna fermentacija koruzne silaže; Janez Lebar

– 21.10.2021, Radio Murski val, kmetijska oddaja: Večfazno krmljenje prašičev; Sašo Sever

– 20.10.2021, Radio Maxi, kmetijska oddaja: Novost pri razpisu dobrot Slovenskih kmetij; Frančka Lebarič

14.10.2021, Radio Murski val, kmetijska oddaja: Tečaji za uporabnike FFS; Metka Barbarič, Sandi Plohl

– 7.10.2021, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 3. Javni razpis za majhne kmetije; Simon Seči

– 20.1.2021; Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualne teme s področja kmetijstva; Simon Seči

– 6.1.2021; Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Subvencije in analiza tal; Mirjana Lipaj

– 2.12.2020; Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Vrt in KOPOP; Frančka Lebarič

– 25.11.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Javni razpis iz naslova podukrep 4.1; Simon Seči

– 4.11.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Mlečnost svinj; mag. Sašo Sever

– 21.10.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Jesenska opravila v sadovnjaku, Miran Torič

– 14.10.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Česen, Mirjana Lipaj

– 7.10.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Naknadna fermentacija koruzne silaže; Janez Lebar in Franc Sreš

 – 1.10.2020, Radio Murski val, Kmetijska oddaja: Setev ozimne pšenice; Metka Barbarič

– 30.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Setev ozimne pšenice, uporaba herbicidov; Metka Barbarič

– 24.9.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Obiranje jabolk; Miran Torič

– 23.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Skladiščenje sadja; Miran Torič

– 17.9.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Aktualno v vinogradništvu; Ernest Novak

– 16.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Siliranje koruznega zdroba za prašiče; mag. Sašo Sever

– 10.9.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 15. JR podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjene prilagoditvam na podnebne spremembe in izboljšanje okolja; Simon Seči

– 9.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 15. JR podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjene prilagoditvam na podnebne spremembe in izboljšanje okolja 1.del.; Simon Seči

– 9.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 15. JR podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjene prilagoditvam na podnebne spremembe in izboljšanje okolja 2.del.; Simon Seči

– 2.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dopolnilna dejavnost; Frančka Lebarič, 1.del

– 2.9.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dopolnilna dejavnost; Frančka Lebarič, 2.del

– 26.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Zorenje sadja; Miran Torič, 1.del

– 26.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Zorenje sadja; Miran Torič, 2.del

– 19.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Stročji fižol; Frančka Lebarič

– 18.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Strniščni posevki; Mirjana Lipaj

– 5.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Simon Seči, 1.del

– 5.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Simon Seči, 2.del

– 5.8.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Simon Seči, 3.del

– 29.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Apnenje tal; Mirjana Lipaj

– 22.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Rž v prehrani prašičev; mag. Sašo Sever

– 15.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 1. JR za poukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; Simon Seči,  1.del

– 15.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 1. JR za poukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; Simon Seči,  2.del

– 15.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 1. JR za poukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; Simon Seči,  3.del

– 8.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Somatske celice; Janez Lebar

– 1.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Redčenje plodičev; Miran Torič, 1.del

– 1.7.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Poletna rez; Miran Torič, 2.del

– 17.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dobrote slovenskih kmetij, Frančka Lebarič

– 10.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Izpad dohodka v prireji drobnice, Simon Seči, 1.del

– 10.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Izpad dohodka v prireji govejega mesa, Simon Seči, 2.del

– 4.6.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Somatske celice v mleku, Janez Lebar

– 3.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Marjana Sovič, 1. del

– 3.6.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Razpisi; Marjana Sovič, 2. del

– 28.5.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Aktualno v poljedelstvu; Metka Barbarič

– 27.5.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Zaščita ozimnih žit pred boleznimi; Marjana Sovič

– 21.5.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Setev sudanske trave; dr. Stanko Kapun

– 20.5.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dejavniki uspešnosti pitanja prašičev, mag. Sašo Sever

– 14.5.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Varstvo vinske trte; Ernest Novak

– 13.5.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: aktualno v vinogradništvu; Ernest Novak; 1. del

– 13.5.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: aktualno v vinogradništvu; Ernest Novak; 2. del

– 7.5.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Tekoča opravila v sadovnjakih; Miran Torič

– 6.5.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: zdravstveno stanje sadnih dreves in jagodičevja; Miran Torič; 1. del

– 6.5.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: zdravstveno stanje sadnih dreves in jagodičevja, finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19; Miran Torič; 2. del

– 30.4.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Rastlinski nitratni testi, subvencijska kampanja, vremenske razmere, zaščita ječmena, pšenice, oljne ogrščice, oljnih buč; Metka Barbarič

– 29.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Uveljavljanje pravic interventnih ukrepov, 1. del; Mirjana Lipaj

– 29.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Uveljavljanje pravic interventnih ukrepov, hitri rastlinski testi 2. del; Mirjana Lipaj

23.4.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Košnja mnogocvetne ljulke in drugih deteljno travnih mešanic; dr. Stanko Kapun

– 22.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila; Frančka Lebarič

– 16.4.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Spomladanska opravila na njivah, priprava tal za setev in gnojenje; Zita Flisar Novak

– 13.4.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Aktualne informacije na področju PRP; Simon Seči

9.4.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Varstveni ukrepi pred škodljivimi muhami v čebulnicah; Breda Vičar

8.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila; Frančka Lebarič

– 1.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila 1.del; Marjana Sovič

– 1.4.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila 2.del; Marjana Sovič

– 26.3.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Plodnost pri kravah molznicah, Janez Lebar

– 25.3.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Kakšne možnosti imamo za večjo prirejo pujskov; mag. Sašo Sever

– 19.3.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: zaščitni ukrepi in škropljenje pri sadnem drevju; Miran Torič

12.3.2020, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Spomladanska opravila na njivah; Metka Barbarič

5.3.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Osnovno gnojenje travinja in mnogocvetne ljulke ter setev lucerne in črne detelje; dr. Stanko Kapun

– 4.3.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pridelava jarega krmnega graha za zrnje 1.del; Mirjana Lipaj

– 4.3.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pridelava jarega krmnega graha za zrnje 2.del; Mirjana Lipaj

– 27.2.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Predstavitev 6. JR podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete; Simon Seči

– 6.2.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Vodenje knjigovodstva FADN; Robert Jelen

– 5.2.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Vnos zbirnih vlog 2020 1. del; Marjana Sovič

– 5.2.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Vnos zbirnih vlog 2020 2. del; Marjana Sovič

– 29.1.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Zagotavljanje biovarnosti na prašičerejskih kmetijah 1. del; mag. Sašo Sever

– 29.1.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Zagotavljanje biovarnosti na prašičerejskih kmetijah 2. del; mag. Sašo Sever

– 22.1.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Esencialni vitamini za prežvekovalce; Janez Lebar, Franc Sreš, 1. del

– 22.1.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Esencialni vitamini za prežvekovalce; Janez Lebar, Franc Sreš, 2. del

– 22.1.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Esencialni vitamini za prežvekovalce; Janez Lebar, Franc Sreš, 3. del

– 15.1.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: zimska rez; 1. del; Miran Torič

– 15.1.2020, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: zimska rez; 2. del; Miran Torič

9.1.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Izbira in pomen kvalitete semena in sort pri pridelavi zelenjave; Breda Vičar

– 8.1.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila 1. del; Mirjana Lipaj

– 8.1.2020 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Aktualna obvestila 2. del; Mirjana Lipaj

– 2.1.2020 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: pregled vremenskih pogojev v 2019, aktualne obveznosti vinarjev; Ernest Novak

– 26.12.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Realizacija in dosežki v letu 2019; Franc Režonja

– 19.12.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Predstavitev 2. JR podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij; Simon Seči

– 18.12.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Predstavitev 2. JR podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 1. del; Simon Seči 

– 18.12.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Predstavitev 2. JR podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 2. del; Simon Seči 

– 11.12.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pregled dosežkov v letu 2019; 1. del; Frančka Lebarič

– 11.12.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pregled dosežkov v letu 2019; 2. del; Frančka Lebarič

– 4.12.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: žganjekuha; 1. del; Miran Torič

– 4.12.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: žganjekuha; 2. del; Miran Torič

– 27.11.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: aktualna obvestila 1. del; Marjana Sovič

– 27.11.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: aktualna obvestila 2. del; Marjana Sovič

– 14.11.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Sestavljanje dnevnih obrokov za krave molznice in goveje pitance; Janez Lebar

– 13.11.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Podnebne spremembe; Janez Lebar in Franc Sreš

– 7.11.2019, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: sajenje dreves; Miran Torič

– 6.11.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: sadno drevje; 1. del; Miran Torič

– 6.11.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: sadno drevje; 2. del; Miran Torič

30.10.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Izkoristek hranil iz organskih gnojil; Mirjana Lipaj

23.10.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Sajenje česna; Frančka Lebarič

– 16.10.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: JR za mlade prevzemnike podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019, 1.del; Simon Seči

– 16.10.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: JR za mlade prevzemnike podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019, 2.del; Simon Seči

– 16.10.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: JR za mlade prevzemnike podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019, 3.del; Simon Seči

– 10.10.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: aktualno v vinogradništvu; Ernest Novak

– 9.10.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: aktualni ukrepi v kleteh; Ernest Novak

– 3.10.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: JR za mlade prevzemnike, podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete; Simon Seči

2.10.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Pred setvijo ozimnih žit; Marjana Sovič

– 18.9.2019, Radio Maxi, Obvestilo za strojne usluge dosetve starih travnikov

– 11.9.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: dozorevanje sadja; 1.del; Miran Torič

– 11.9.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: dozorevanje sadja; 2.del; Miran Torič

4.9.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Rahljanje zbitih tal; Mirjana Lipaj

– 28.8.2019 Radio Maxi, Kmetijski nasvet: Slive; Frančka Lebarič

– 21.8.2019 Radio Maxi, Kmetijski nasvet: Postopki po sprejemu odločbe za JR Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018, 1.del; Simon Seči

– 21.8.2019 Radio Maxi, Kmetijski nasvet: Postopki po sprejemu odločbe za JR Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018, 2.del; Simon Seči

– 7.8.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: ohranjanje strukture in preprečevanje zbijanja tal; 1. del; Zita Flisar Novak

– 7.8.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: ohranjanje strukture in preprečevanje zbijanja tal; 2. del; Zita Flisar Novak

– 31.7.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: čiščenje sadja iz dreves; 1.del; Miran Torič 

– 31.7.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: čiščenje sadja iz dreves; 2.del; Miran Torič 

– 24.7.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Poletna prehrana krav molznic; Franc Sreš, Janez Lebar

– 18.7.2019, Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Kako pripraviti skladiščne prostore na kmetiji za skladiščenje zrnja poljščin; Metka Barbarič

17.7.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Skladiščni škodljivci; mag. Sašo Sever

10.7.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Strniščni posevki; Mirjana Lipaj

– 4.7.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Počutje domačih živali poleti; Janez Lebar

– 3.7.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Poletna prehrana z domačega vrta; Frančka Lebarič

– 20.6.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 11. JR podukrep 4.1, 5. JR podukrep 4.2; Simon Seči

19.6.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Uspešno gojenje oljnih buč; Alojz Štuhec

– 13.6.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Dopolnilne dejavnosti; Ana Petrovič

12.6.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Oskrba za zelenjadnice 1. del; Mirjana Lipaj

– 12.6.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Oskrba za zelenjadnice 2. del; Mirjana Lipaj

– 5.6.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Ukrepi za zmanjšanje toplotnega stresa pri prašičih; mag. Sašo Sever

– 30.5.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: vremenske razmere, prirast, zdravstveno stanje, tretiranje peronospore in oidija, oskrba tal; Ernest Novak

26.5.2019 RTV, Kmetijska oddaja: uporaba FFS v kmetijstvu in pogovor s čebelarjem Vasjo Juretičem

23.5.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: gnojenje vrtnin; Breda Vičar

– 22.5.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: vremenske razmere, zdravstveno stanje, tretiranje jabolčnega zavijača, tretiranje kodravosti; 1. del; Miran Torič

–  22.5.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: vremenske razmere, zdravstveno stanje, tretiranje jabolčnega zavijača, tretiranje kodravosti; 2. del; Miran Torič

– 15.5.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: padavine, prirast mladik, bolezni, škropljenje, opravila; Ernest Novak

– 8.5.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dobrote slovenskih kmetij 2019; Frančka Lebarič

– 25.4.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: vremenski pogoji, oskrba tal, varstveno stanje, dogodki; Ernest Novak

– 18.4.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: stanje sadnega drevja, znaki pozebe, cvetenje, foliarno gnojenje z dušikom, redčenje; Miran Torič

– 17.4.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: priporočene cene strojnih storitev; Alojz Štuhec

17.4.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: oljne buče; Alojz Štuhec

11.4.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: pridelava zelišč; Jožica Kapun Maršik

– 10.4.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Na kaj moramo biti pozorni pri merjascih 1-del; mag. Sašo Sever

– 10.4.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Na kaj moramo biti pozorni pri merjascih 2-del; mag. Sašo Sever

– 3.4.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: zbirne vloge; Marjana Sovič

3.4.2019 Radio Maxi , Kmetijska oddaja: nitratni testi; Marjana Sovič

– 28.3.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: opraševalci, dr. Stanko Kapun

– 21.3.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: obdelava suhih tal spomladi, Zita Flisar Novak

14.3.2019 Radio Murski valKmetijski nasvet: varstveni ukrepi pri vzgoji sadik zelenjadnic; Breda Vičar

– 13.3.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: gnojenje in škropljenje v sadjarstvu, Miran Torič

7.3.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: dognojevanje ozimnih žit, gnojenje travnikov; dr. Stanko Kapun

– 28.2.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: zbirne vloge; Marjana Sovič

– 27.2.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: novosti pri prijavi pridelave zelenjadnic za pridobitev proizvodno vezane pomoči; Alojz Štuhec

– 21.2.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: vremenski pogoji, rez trte, vezanje, uravnavanje bujnosti rasti, ocenjevanje fermentiranih pijač iz grozdja, aktualna izobraževanja; Ernest Novak

– 20.2.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: 10. JR podukrep 4.1, 11. JR podukrep 4.1,5. JR podukrep 4.2; Simon Seči

– 14.2.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: rez sadnih dreves, Miran Torič

– 13.2.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: zbirne vloge; Marjana Sovič

– 7.2.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Optimiziranje dnevnih obrokov za prehrano goveda; Janez Lebar

– 6.2.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Dobrote slovenskih kmetij 2019; Frančka Lebarič

– 31.1.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Vzreja telet; Marjan Špur

– 30.1.2019, Radio Maxi, Kmetijska oddaja: Grizenje repov pri prašičih; mag. Sašo Sever

24.1.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: KOPOP, Ekološko kmetovanje; Metka Barbarič

– 23.1.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: pavšal, nov način izplačil neposrednih plačil, povrnitev trošarine za 2018 ; Franc Sreš

17.1.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: 10. JR za podukrep 4.1, Slavko Petovar

– 16.1.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: obrezovanje sadnih dreves, Miran Torič

10.1.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: Pavšal, trošarine, delitev terena; dr. Stanko Kapun

– 9.1.2019 Radio Maxi, Kmetijska oddaja: pavšal, ureditev GERKOV, prenos plačilnih pravic, analize tal, gnojilni načrt; Mirjana Lipaj

– 3.1.2019 Radio Murski val, Kmetijski nasvet: letina 2018, rez vinske trte, mulčenje, vezanje, pomlajevanje, kletarjenje; Ernest Novak

– 29.10.2017 Radio-Slovenija, Kmetijska oddaja: prikaz, SI-MUR-AT, Lutverci

24.10.2017 Murski val, oddaja Za naše kmetovalce; alternativna agronomska praksa; Zita Flisar Novak