Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021

Alen BolkovičAktualno

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021.

Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel najkasneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019. Obdobje se z letom 2019 primerja zato, ker v tem letu še ni bilo ukrepov iz naslova epidemije COVID-19, ki bi vplivali dohodek.

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na obseg izpada dohodka (min 100 EUR in max 6.000 EUR). Tisti, ki so od 1.2.2021 do 30.4.2021 uveljavljali temeljni mesečni dohodek, se finančno nadomestilo zniža za prejeti znesek.

Za namene tega odloka se za dohodek šteje ocena dohodka, ugotovljena kot razlika med prihodki od prodaje in normiranimi odhodki v višini 70 %. Za prihodke od prodaje se upošteva vsota izstavljenih računov v posameznem obdobju.

Pozor:

Vlagatelj ima lahko na dan oddaje zahtevka največ 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti!

Vloge se oddajo na priloženem zahtevku in pošljejo priporočeno na naslov:

AKTRP

»Izpad dohodka – DDK«

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Ali po elektronski pošti na elektronski poštni predal aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta, podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu v fizični obliki.

Zhtevek se vloži do vključno 4. junija 2021.

Vlogo najdete na povezavi.

Natisni