DIREKTOR
dr. Stanislav Kapun
Telefon: 02/539 14 10
Mobilni telefon: 031 703 603
e-pošta: stanko.kapun@kgzs-ms.si
.
TAJNIŠTVO
Naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod
Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/539 14 10
Fax: 02 521 14 91
e-pošta: tajnistvo@kgzs-ms.si
 .
SPECIALISTIČNA SVETOVALNA SLUŽBA
Naslov: Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Uradne ure: 8.00 – 10.00
Svetovalec Telefon E-pošta
Metka BARBARIČ , univ. dipl. inž. kmet., specialistka za poljedelstvo, vodja oddelka 02/539 14 37; 031 703 601 metka.barbaric@kgzs-ms.si
Zita FLISAR NOVAK , univ. dipl. inž. agr., specialistka za poljedelstvo 02/539 14 20; 031 703 602 zita.flisar-novak@kgzs-ms.si
dr. Stanislav KAPUN, univ. dipl. inž. kmet., specialist za travništvo in pridelovanje krme, 02/539 14 12; 031 703 603 stanko.kapun@kgzs-ms.si
Ernest NOVAK , univ. dipl. inž. agr., specialist za vinogradništvo, sadjarstvo in vinarstvo 02/539 14 35; 031 703 607 ernest.novak@kgzs-ms.si
Miran TORIČ , univ. dipl. inž. agr., specialist za vinogradništvo in sadjarstvo 02/539 14 35; 031 703 608 miran.toric@kgzs-ms.si
Janez LEBAR, univ. dipl. inž. zoot., specialist za govedorejo in drobnico 02/539 14 31; 031 703 604 janez.lebar@kgzs-ms.si
mag. Branko BELEC , dr. vet. med., specialist za prašičerejo 02/543 10 18; 031 703 611 branko.belec@kgzs-ms.si
mag. Sašo SEVER , univ. dipl. inž. zoot., specialist za prašičerejo 02/539 14 18; 031 703 609 saso.sever@kgzs-ms.si
Damjan JERIČ, univ. dipl. inž. kmet., specialist za agrarno ekonomiko 02/539 14 36; 031 703 612 damjan.jeric@kgzs-ms.si
Simon SEČI , univ. dipl. inž. kmet., specialist za razvoj podeželja 02/539 14 42; 041 208 236 simon.seci@kgzs-ms.si
Breda VIČAR, univ.dipl.inž.kmet., specialistka za zelenjadarstvo 02/539 14 22; 041 549 257 breda.vicar@kgzs-ms.si
Jožica KAPUN MARŠIK, univ.dipl.inž.agr., specialistka za zelišča 02/539 14 17; 031 703 617 jozica.kapun-marsik@kgzs-ms.si
TERENSKA SVETOVALNA SLUŽBA
KSS Enota Murska Sobota
Lokacija: Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Uradne ure: 8.00 – 10.00
Svetovalec Telefon E-pošta
Ervin NOVAK, inž. agr. 02/539 14 21; 031 703 628 ervin.novak@kgzs-ms.si
Franc ŠKALIČ, inž. ag 02/539 14 46; 031 703 639 franc.skalic@kgzs-ms.si
Sandra DERVARIČ, mag. varne hrane 02/539 14 21; 031 260 962 sandra.dervaric@kgzs-ms.si
Sandi PLOHL, univ. dipl. inž agr. 02/539 14 46; 031 868 674 sandi.plohl@kgzs-ms.si
Jernej PEČNIK, dipl.var. Projekti, kmetijsko pravo 02/539 14 34; 031 783 437 jernej.pecnik@kgzs-ms.si
Alen BOLKOVIČ, dipl. inž agr. ekon. Projekti 02/539 14 17; 051 388 878 alen.bolkovic@kgzs-ms.si
Andreja HORVAT, univ.dipl.ekon. Knjigovodstvo na kmetiji 02/539 14 33 andreja.horvat@kgzs-ms.si
Evgen SEP, univ. dipl. inž. agr. FADN knjigovodstvo 02/539 14 31; 031 703 633 evgen.sep@kgzs-ms.si
Robert JELEN, univ.dipl.ekon. Knjigovodstvo na kmetiji 02/539 14 44; 031 679 705 robert.jelen@kgzs-ms.si
Ines KOLARIĆ, mag. agrarne ekonomike, Projekti 02/539 14 44 031 679 605 ines.kolaric@kgzs-ms.si
Lokacija: Beltinci, Štefana Kovača 2, 9231 Beltinci, TEL: 02/542 15 04
Uradne ure: 8.00 – 10.00
Svetovalec Telefon E-pošta
Jožef CIGAN, univ.dipl. inž. agr. 02/570 14 40; 031 703 616 jozef.cigan@kgzs-ms.si
Daniel PUHAN, inž. agr 031 703 631 daniel.puhan@kgzs-ms.si
Ana PETROVIČ , univ.dipl.inž.agr . koordinatorka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 031 703 630 ana.petrovic@kgzs-ms.si
Boštjan LAMPE , mag. agrarne ekonomike 02/572 12 50; 041 921 868 bostjan.lampe@kgzs-ms.si
Lokacija: Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 40d, 9203 Petrovci, TEL: 02/556 91 15
Uradne ure: 8.00 – 10.00
Svetovalec Telefon E-pošta
Karel HARI , univ. dipl. inž. kmet. vodja izpostave Murska Sobota 031 703 621 karel.hari@kgzs-ms.si
Franc BENCAK , dipl. inž. agr 031 703 614 franc.bencak@kgzs-ms.si
Marija FEHER, dipl. inž. agr.; prisotna v TOR in ČET 02 544 90 52; 031 703 618 marika.feher@kgzs-ms.si
Lokacija: Cankova, Cankova 35, 9261 Cankova
Uradne ure: 8.00 – 10.00
Svetovalec Telefon E-pošta
Branko KORNHAUSER , univ.dipl.inž.agr. 02/540 13 91; 031 703 623 branko.kornhauser@kgzs-ms.si
Slavko KRPIČ , inž. agr. 02/540 13 51; 031 703 624 slavko.krpic@kgzs-ms.si
KSS Enota Gornja Radgona
Lokacija: Gornja Radgona, Partizanska 23, 9250 Gornja Radgona
Uradne ure: 8.00 – 10.00
Svetovalec Telefon E-pošta
Uroš FIŠINGER , dipl. inž. kmet. , vodja izpostave Gornja Radgona 02/565 10 55; 031 703 634 uros.fisinger@kgzs-ms.si
Alojz TOPOLOVEC , inž. agr., koordinator za ekološko kmetovanje 2/569 81 36; 031 703 640 alojz.topolovec@kgzs-ms.si
Sonja BERTALANIČ, mag. varne hrane ekološko kmetovanje, projekti 031 809 257 sonja.bertalanic@kgzs-ms.si
Metka MARINIČ , univ. dipl. inž. agr. svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 2/562 17 00; 031 703 627 metka.marinic@kgzs-ms.si
KSS Enota Ljutomer
Lokacija: Križevci pri Ljutomeru,
Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, TEL: 02/588 81 44
Uradne ure: 8.00 – 10.00
Svetovalec Telefon E-pošta
Marjana SOVIČ , univ. dipl. inž. agr., vodja izpostave Ljutomer 031 703 636 marjana.sovic@kgzs-ms.si
Frančiška LEBARIČ , dipl. inž. agr., svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti 031 703 626 francka.lebaric@kgzs-ms.si
Alojz ŠTUHEC, dipl. inž. agr. in hort. 031 703 619 alojz.stuhec@kgzs-ms.si
Mirjana LIPAJ, univ. dipl. inž. kmet. 031 703 622 mirjana.lipaj@kgzs-ms.si
KSS Enota Lendava
Lokacija: Lendava, Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Uradne ure: 8.00 – 10.00
Svetovalec Telefon E-pošta
Marija FEHER , dipl.inž. agr., svetovalka za dom, družino in dopolnilne dejavnosti, vodja izpostave Lendava 02/575 19 40; 031 703 618 marika.feher@kgzs-ms.si
Andrej GROF, inž. agr. 02/575 19 35; 031 703 620 andrej.grof@kgzs-ms.si

kontakti za natisnit