Zavarujte nasade pora pred porovo zavrtalko

JernejNujna obvestila

Na poru opažamo prisotnost drugega rodu muh porove zavrtalke. Škodo pred porovo zavrtalko lahko omejite s pravočasnim pokrivanjem (pokrivanje pred ali v začetku naleta muh)  pora z agrokopreno ali protiinsektno mrežo. Tako preprečite dostop odraslih muh in odlaganje jajčec na rastline. Zaenkrat poškodb, ki jih povzroči samica ob dopolnilnem hranjenju (v obliki niza zaporednih belih pikic na listih pora; fotografija 1) še nismo opazili. Po nekaj dneh hranjenja začnejo muhe odlagati jajčeca iz katerih se razvijejo ličinke, ki lahko povzročijo veliko škode. Za varstvo pora pred porovo zavrtalko v Sloveniji nimamo registriranih insekticidov.

Muhe jesenskega rodu porove zavrtalke lahko letajo do konca oktobra, v toplih letih pa tudi v novembru. Porova zavrtalka lahko v jeseni napada tudi prezimno čebulo, česen in šalotko. Omenjene kulture lahko enako kot por zavarujete s pokrivanjem z agrokopreno ali protiinsektno mrežo. Za varstvo česna in šalotke pred porovo zavrtalko je mogoče uporabiti pripravek perfekthion (registriran za manjše uporabe).

Pripravila: Breda Vičar

print