ZED 2021

Alen BolkovičMednarodni projekti

Na mednarodnem znanstvenem posvetovanju o prehrani domačih živali Zadravčevo-Erjavčevih dnevih so bili 5. novembra 2021 predstavljeni rezultati praktičnih preizkusov, ki so potekali na kmetijskih gospodarstvih v okviru EIP projekta Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti.

Natisni