ZADRAVEC-ERJAVEC DAYS

MEDNARODNO ZNANSTVENO POSVETOVANJE O PREHRANI DOMAČIH ŽIVALI

INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG ÜBER DIE ERNÄHRUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN NUTZTIEREN

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON FARM ANIMAL NUTRITION

4. in 5. november 2021

Registracija / Registration

4. November 2021

5. November 2021

Ko bomo potrdili vašo registracijo boste na el. naslov prejeli povezavo, preko katere boste sodelovali na spletnem posvetu. / After we will confirm your registration, you will receive a link through which you will participate in web conference.

Potrdilo o udeležbi in zbornik izvlečkov boste prejeli šele po plačilu kotizacije. / You will receive a certificate of attendance and Abstracts of the proceedings after the registration fee has been paid.

Program predavanj ZED 2021

Conference program ZED 2021

Koordinatorja / Koordinatoren / Coordinators:
dr. Stanko Kapun, tel.:  00386 2 539 14 10,
00386 31 703 603
mag. Tatjana ČEH, tel.: 00386 2 539 14 24

Telefax.: 00386 2 521 14 91
tajnistvo@kgzs-ms.si

Za sponzorstvo / Für Sponsoren / For sponsoring:
Marjan Špur, tel.: 00386 31 703 647
marjan.spur@kgzs-ms.si