VABLJENI NA DAN PŠENICE RAKIČAN 2019

v sredo, 12. junija 2019 v dvorani Biotehniške šole v Rakičanu

 

Program prireditve

9.00 – 9.15 zbiranje udeležencev v prostorih Biotehniške šole Rakičan

-pozdravni nagovori

9.15 – 9.35 Branko Virag, skupina Panvita

– Pogoji pridelave žit v letu 2018/2019

9.35 – 10.20 Zita Flisar-Novak, KGZS-zavod MS

– Dognojevanje ozimnih žit na podlagi nitratnih testov

10.20 – 10.40 Romana Kumin, Mateja Kumin, BŠ Rakičan

–  Žetveni indeks in koeficient razraščanja pri navadni pšenici (Triticum aestivum) v odvisnosti od gnojenja

10.40 – 11.00 Dr. Primož Titan, Dr. Robert Janža, Franc Jakič, BŠ Rakičan

– Projekt Iwmpraise in strategija integriranega varstva pred pleveli v ozimni pšenici

11.00

– Poskusi Biotehniške šole Rakičan

– Poskusi Skupine Panvita z demonstracijskimi ogledi mikroposkusov in makroposkusov

 

Vabilo

Predstavitev Dognojevanje žit na podlagi nitratnih testov

Predstavitev projekta IWMPRAISE in strategij integriranega varstva rastlin pred  pleveli v ozimni  pšenici

Predstavitev Organogeneza socvetja pšenice

Predstavitev Pogoji pridelave žit v rastni sezoni 2018/2019

Predstavitev Žetveni indeks in koeficient razraščanja pri navadni pšenici v odvisnosti od gnojenja