Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Bakovci je namenjeno proizvodnji in prodaji sveže konzerviranega merjaščevega semena.

Umetno osemenjevanje je storitev s katero dosežemo najhitrejši napredek v proizvodnji. Trg zahteva kvaliteto, trgu se je treba prilagajati in slediti trendu, ki omogoča prašičerejcem konkurenčnost in trajnostni razvoj. Skupaj z našo strokovno službo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota nam to tudi uspeva! V hlevu imamo trenutno 8. genotipov odličnih plemenskih merjascev z visoko plemensko vrednostjo. Živali so plod slovenskega selekcijskega programa kot tudi uvožene genetike.

Velike zahteve glede zdravja in higiene

Osnovo za zdravje plemenjakov in higiensko varnost, poleg rutinske vsakodnevne kontrole predstavlja še striktno upoštevanje in nastanitev v izolatoriju na predpisan način in sicer pred vhlevljanjem domačih in uvoženih živali na Osemenjevalno središče. V izolatoriju se  opravijo vsi diagnostični in preventivni pregledi. Upoštevanje celokupnih veterinarsko sanitarnih predpisov v skladu s smernicami EU se kaže v priznanju in pridobitvi veterinarske registrske številke, vpisu v register Osemenjevalnih centrov EU in dodelitvi koncesije za tovrstno dejavnost.

Osemenjevalno središče sodeluje pri izvajanju slovenskega rejskega programa v prašičereji. Pri tem sodeluje s selekcijsko službo ter z Veterinarsko in Biotehniško fakulteto. Plod sodelovanja je sprejemanje odločitev, ki v prihodnosti zagotavljajo stalno in ekonomsko upravičeno proizvodnjo.

Ponudba

Koledar odvzemov