Najava rednih usposabljanj za ukrep KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2019 – popravek datuma pri KGZ NM

Najava rednih usposabljanj za ukrep KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2019

Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (ukrep KOPOP) v letu 2018 – gradivo

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2018 – najava terminov celotna Slovenija

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2018 – najava terminov MS

Vabilo na predhodno usposabljanje za potrebe vključitve v ukrep KOPOP (11.4.2018 in 3.5.2018) 

Navodila za vodenje predpisanih evidenc za ukrep KOPOP s primerom 2017

Evidence KOPOP 2017 pdf

Evidence KOPOP 2017 xls

Navodila za vodenje enotnih predpisanih evidenc za ukrep KOPOP in EK s primerom 2017

Evidence KOPOP in EK 2017 pdf

Evidence KOPOP in EK 2017 xls

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2017 – najava terminov

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Sadjarstvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Prašičereja

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Konjereja

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Govedoreja

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Drobnica

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Čebelarstvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Vinogradništvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Travništvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Poljedelstvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 -Vrtnarstvo

Predstavitev Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (ukrep KOPOP) v letu 2017 – gradivo

Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Dopis  MKGP – podaljšanje roka setve in pokritost tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin (za 2017)

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP RS za obdobje 2014-2020

KOPOP_Splosna-navodila-za-vodenje-evidenc

KOPOP_Evidenca-o-uporabi-gnojil-FFS-nacrt-pasnika-in-izjava-psatirja